Hesap İnceleme Komisyonu

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Gemlik Belediye Meclisi’nin çarşamba günkü Aralık ayı ilk toplantısında Belediye Başkanı Refik Yılmaz Hesap İnceleme Komisyonu üye sayısını 5’den 3’e indirtti.
Bilmeyenlerin anlaması için bu konuyu biraz açayım.
Belediyeler Yasası’nın 25. maddesinde nüfusu 10 binin üzerindeki il ve ilçe belediyelerinde, belediyenin bir önceki yıl hesaplarının incelenmesi için, ocak ayında kurulacak inceleme komisyonuna en az 3, en çok 5 üyeseçilmesini hükmeder.

Yasa aynen şöyle der;
Denetim Komisyonu
Madde 25- İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. .............................................................
Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.
Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.
Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.”
Hesap İnceleme Komisyonunun amacı beledi ye hesaplarının yasaya uygun yapılıp yapılmadığını meclis üyeleri adına komisyonunun denetlemesidir.
Bu denetimlerin bir yaptırımı yoktur.
Amaç meclisi bilgilendirmektir. Bu denetimlerde usulsüzlükler görülmüş ise Başkan bunları inceler gerek duyarsa savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Komisyon rapor mecliste yalnız okunur üzerinde görüşme yapılmaz.
Bu konuda F. Mehmet Güler döneminde tartışmalar yaşandı. Hesap İnceleme Komisyon raporu üzerine MHP grup sözcüsü Mehmet Çelik konuşmak istedi. Eleştirilerde bulunacaktı.
Meclis başkanı yasa maddesini okuyarak izin vermeyince, Çelik meclisi terk etti.
Gemlik Belediye Meclisinde Hesap İnceleme Komisyonu uzun zamandır 5 üye tarafından temsil ediliyordu.
Yılmaz’ın gerek Başkanvekilliği, gerekse 5 yıl süren başkanlığı döneminde de bu böyleydi.
Meclisteki grupların sayılarına göre komisyo na üye alınır.
Sanırım geçen dönem 3 AKP’li, 1 MHP, bir de CHP’li üye komisyonda görev yapıyordu.
Bu ay toplanması gereken Hesap İnceleme Komisyonunda Başkanın isteği ile mecliste 5 olan üye sayısı 3 indirildi.
Bunun nedeni belli değil.
Efendim Büyükşehir Belediyesinde 3 kişiy miş, bilmem hangi belediyede 3 kişiymiş...
Arkadaş, onlar zamanında öyle kabul etmiş olabilir. Sen bunu neden 5 den 3’e indiriyorsun, onun gerekçesini açıkla.
Amaç belli. CHP’li Galip Gür’ün adam gibi denetmenlik yapmasının engellenmesidir. Bunun başka adı yok.
Şeffaf belediyecilikten dem vuran Yılmaz seçimler öncesi neden sakınıyor, hangi dosyala rın incelenmesini istemiyor.
Hani şu 970 milyon liralık Ruhsat Yolsuzluğu konusunda neler oluyor bir açıklansa ya. 
Bu iş bu kadar neden uzadı?
Meclis denetiminden kaçmak, şeffaflık değil, bilinmeyenlerin üzerinin örtülmesidir.Diğer Yazıları