KUZEY PLANLARINDA MUTLU SON

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Meclisi’nde bir süre frene basılan Gemlik Kuzey Planları görüşmesi ele alınarak sonuçlandı.
7 yıldır bu bölgede arazileri olan vatandaşların beklediği Kuzey planla rı, Gemlik Belediye Meclisinde ele alınarak 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarında olduğu gibi kabul edilmiş, tapuları dağıtılmıştı.
Ancak, bu planlarda kat yükseklikleri düşük tutulmuştu. Dünkü Mecliste emsal 1.20 olarak kabul edilerek kat sayısı 5 e yükseltildi.  

Baştan beri yanlış yapıldığını yazdık.
Gemlik’in konut yapımında büyümesi Küçük Kumla’ya doğru olarak gelişmesi 1970’lerin sonunda kabul edilmişti.
Dar gelirliler 1970’lerin sonlarında bu böl gede 10 tane yapı kooperatifi kurarak konut sahibi olmak istediler. 
Bugün, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Toplu Kardeşler, Karayolları, Eğitimciler, Körfez, Günaydın Toplu Konutları vb. o yıllarda kurulan kooperatiflerce yaptırıldı.
Daha sonra müteahhitler bölgede inşaat çılığa başladı.
Yine o yıllarda zemin etüdleri diye birşey olmadığı için bazı yapılar bozuk zemin üze rinde yapıldığı için, kaymalar sonucu yan yattı, çatlamalar meydana geldi, kimisi (Körfez Yapı Koop. gibi) uzun yıllar bekledi, kazık sistemi ile zemin iyileştirilmesi yapıl dıktan sonra konutlara girildi.
Gemlik 1980’lerin Gemlik’i değil.
Açılan yeni fabrikalar ilçeyi sanayi kenti yaptı.
Serbest Bölge ve limancılık ise nüfus artışını kamçıladı.
Bir anda 30 binlerde olan Gemlik’in nüfusu her geçen yıl artarak bu gün 110 bine yüksel di. 2010 yılında CHP’li Gemlik Belediyesi doğan ihtiyaç üzerine Manastırdaki mevcut yapılaşmanın üzerlerinde, Küçük Kumla’ya doğru 600 hektarlık bir alanın imara açılmasına karar verdi.
Biz bu alana Kuzey Planları diyoruz.
Ancak Refik Yılmaz’ın Belediye Başkan vekilliğine gelmesinden sonra, rezerv alanları öne çıkarması, bu alanların imara açmak için politika değiştirmesi, Kuzey Planla rı beklemeye alındı.
Tam 7 yıl beklendi.
Anayasa Mahkemesi’nin Orman vasıflı alanlarda (Rezerv alanlar) imara açılmayı iptal etmesi, 7 yıldır bekleyen Kuzey Plan ları muhalefet partileri CHP ve MHP’nin ısrarlı tutumu, AKP’nin de sonradan katılımı ile ele alındı. Gemlik Belediye Meclisinden ve Bursa Büyükşehir Meclisinden geçerek, tapuları dağıtıldı.
Ancak, bu bölgenin yapılaşması 1/5000 Ölçekli imar planlarında düşük tutulmuştu. Kat artışı istemleri için verilen sözler de yeri ne getirildi. Ve Kuzey Planlarındaki emsal oranları 0.50 ve 0.75 den Gemlik Belediyesi ’nce 1.20 ye yükseltildi. 
Gemlik Belediye Meclisi’nin aldığı karar Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.
Ne hikmetse, bu karar mecliste gündeme bir türlü alınmadı, imar komisyonunda birileri frene bastı. 
Kuzey Planlarında arazisi bulunan vatan daşlar, sosyal medyada birleşti, Whatsapp grubu oluşturdu, AKP’li meclis üyeleri ve ilçe Başkanı Yaşar İslam ile ve Milletvekili Zafer Işık’la geçtiğimiz günlerde birkez daha biraraya geldiler.
Verilen sözler tutuldu ve dün Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine alınan Kuzey Planları 1.20 emsal ile geçti.
Bu işin baş takipçileri olan Gürkan Sait Ünal ve Berber Can’a, Engin’e, Ceyhan’a B.Ş.B meclisi üyeleri Emin Kantur’a ve diğer emeği geçenlere teşekkür borçluyuz.  Bu konuda Gemlik’teki siyasi partiler birlik oldular. Her zaman bu birlikteliği görmek isteriz.Diğer Yazıları