İki Kitap

Erhan İzgi Profil Resmi
Erhan İzgi

Yıllardan beri Atatürk’le ilgili pek çok kitap yazıldı. Son günlerde okuduğum iki önemli kitaptan söz etmek istiyorum. Biri “Fikrimizin Rehberi” Erol Mütercimler’ in, diğeri “M. Kemal”  Yılmaz Özdil’ in kitabı.

Erol Mütercimler kitabını 2008 yılında piyasaya çıkarmış; ama yaptığı hazırlık yıllarını almış ve kitabın hiç mi hiç reklamını yapma gereği duymamış. Kendi deyişine göre 10 yıl emek vermiş böyle bir eseri meydana getirmek için. Yaşadığı olumsuzluklar yaptığı arşiv çalışmalarının dağılmasına sebep olmuş, arşiviyle ilgili sonradan sadece elde edebildikleriyle eserini gün ışığına çıkarmayı başarmış ve yararlandığı kaynakları kitabının sonuna eklemeyi de ihmal etmemiş bir yazar.

“Fikrimizin Rehberi” 1200 sayfadan oluşmakta ve bu yüzden de okuyucunun ilk bakışta gözünü korkutmakta… Ben farklı bir yöntem kullandım. Kitabı 600 sayfalardan oluşan iki cilde ayırdım. Bu ciltleri küçük çalışmalardan sonra iki güzel kitaba dönüştürdüm. Artık okumam kolaylaşacaktı. Çünkü elime aldığımda sayfaları çevirip okumak bile sorun oluyordu.

Tarihle ilgili pek çok kitap okumama karşın yeterli bilgiye sahip değildim. Tarih konusunda taşlar zihnimde yerli yerine pek oturmuyordu. Bu kitabı okumaya başladığımda Osmanlının son dönemi hakkında dağınık olan bilgilerimin biraz olsun bütünleştiğini gördüm.

Mustafa Kemal’in yetiştiği aileden yola çıkarak aldığı eğitimi ve yaşadığı sıkıntıları açık ve belgelere dayanarak bu kitapta görmek mümkün. “İttihat ve Terakki ile ilgisi, Enver Paşaile aralarındaki sürtüşme vb. konular bu kitabın konularından... M. Kemal başarılarını tesadüfen elde etmemiş savaş meydanlarında ölümü her an yaşayarak kazanmıştır. Yazar bu dönemi dörde ayırmaktadır:

“Çıraklık dönemi diye adlandırılan Trablusgarp cephesi ve Balkan Savaşları, Kalfalık dönemi Çanakkale Savaşları, ustalık dönemi Sakarya Meydan Muharebesi, ordinaryusluğun tescili Başkumandan Meydan muharebesi…”

Bütün bunlar kısacık ömre sığdırılmış başarılardır. Sadece bunlar mı? Tarihten silinmek istenen Osmanlının küllerinden yeni bir ulus yaratmasını bilmiş, kurtuluştan kuruluşa doğru bütün çalışmaların içinde bulunmuş hem asker hem siyaset adamı hem de devlet adamı. Her alanda da ortak aklı ve bilimi kullanarak büyük başarı kazanmış bir büyük insan Mustafa Kemal bu kitapta sanki daha da büyüyor, halkın gönlünden sonsuza dek hiç inmeyecek bir yer buluyor kendine

Altı yüz yıl egemenliğini sürdürmüş, çağın gerisinde kalmış Osmanlıdan aldığı miras çok ağır olmasına karşın, bu durumdan yakınmamış yapması gerekli olanları zamanı ve yeri geldikçe tek tek yapmaktan geri durmamış, cumhuriyete ve çağdaşlığa karşı çıkanları da uygun biçimde saf dışı etmesini bilmiştir.

Türk ulusuna öz güven kazandırmış, yıllardan beri süren saltanat ve hilafeti bin bir zorluğa karşın kaldırmayı başarmış, cehaletten ve gerilikten kurtulmak için gerekli çalışmaları ulusuyla birlikte yapmış, dünyada örnek gösterilen bir kişi durumuna gelmiştir. Ulusunun cehaletten kurtulması için devletin bütün olanaklarını seferber ederek Türk aydınlanmasını yaratmıştır. Kadınlara dünya ülkelerinde bile olmayan hakları kazandırmış, devletçiliği, halkçılığı, devrimciliği ve laikliği ilke olarak benimsemiş. Ulusal kurtuluş günlerini bayram olarak ilan ederek çekilen sıkıntıların unutulmamasını amaçlamış ve bu konuda da çok başarılı olmuştur. Kurduğu cumhuriyeti gençliğe emanet ederek aramızdan ayrılmıştır.

“Fikrimizin Rehberi” belgelere dayanan Türk Devrim tarihini bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir eser olması nedeniyle herkes; ama herkes tarafından mutlaka okunması gerekli bir kitap…Hele hele ülkeyi yönetenler, bakanlar, milletvekilleri, siyasetçiler, bürokratlar, bütün devlet memurları bu eseri okuyup geçmişten ders çıkarmalıdır. Okullarda ders kitabı olarak da okutulması Türk gençliğinin geçmişini öğrenmesi açısından büyük önem ifade etmektedir. Binlerce teşekkürler sana Erol Mütercimler…

 

Pazartesi İKİ KİTAP .... (2) "MUSTAFA KEMAL"Diğer Yazıları