Belediye Başkanı veya Meclis üyesi olmak

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerine doğru artık siyasi partilerin başkan adayları, sonra da meclis üyeleri belirlenme dönemine girildi.
Belediye başkan aday adayı olmanın bir bedeli var.
Bu her siyasi partiye göre değişiyor.
Paran yoksa, ne belediye başkan aday adayı ne de meclis üyesi olabilirsin.
 

Örneğin AKP de durum nedir?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu konuda Kasım ayında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Büyükşehir belediye başkanı aday aday larından 10 bin lira, nüfusu 100 binin üze rinde olan il belediye başkanı aday aday larından 5 bin lira, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adayların dan 3 bin lira, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adayların dan 3 bin lira, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde ilçe belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500 lira, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500 lira, belde belediye başkanı aday adaylarından bin lira, Büyükşe hirlerdeki Belediye Mec lisi üyesi aday adaylarından bin lira, İl Ge nel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 500 lira aidat alınacak.” 
AKP’de belirlenen aidatların, kadın ve genç aday adaylardan 1/2, engelli aday adaylarından 1/4 oranında alınacağını açıklandı.
Bu da gösteriyor ki, paran yoksa aday adayı da olamazsın.
Bunu geçelim...
Her seçimde olduğu gibi yerel yönetimler için yapılacak belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, siyasi partiler demokratik kurulları işletmiyorlar.
Kimi parti anketler ve ‘istişare’ dedikleri yöntemler ile partililer veya delegelerin görüşlerini alarak aday belirlerken, ön se çim yaptıranı görmedim.
Tek seçiciler, partilerin genel başkanları. 
Böyle olunca, tabakta kül bırakmayan siyasi partiler, demokrasiden söz etmesinler.
Seçimlerde aday adayı olan arkadaşlar da, herhalde aranan bazı özellikler olmalı.
Önce dürüstlük. 
Sonra temsil yetkisi olacak birikim...
Dürüstlük, herkeste olması gereken bir özellik. 
Kentçilik ve belediyecilik konusunda bilgi sahibi olmak. 
Adayın vizyon sahibi olması..
Kenti yönetecek bir ekibinin olması.  
Aday olacağı kentin sorunlarını bilmesi, en azından birkaç yıl o kentini belediye meclislerinde izleyici olarak çalışmaları izlemesi ve pratik elde etmesi...
Belediye yasalarını, siyasi partiler yasala rını bilmeleri gerekir.
Yıllardır adayları izlerim. Bir çoğu mecli se bir kez bile gitmemiş kişilerdir. 
Ne belediye yasalarını bilirler, ne de siyasi parti yasalarını. 
Onun için partiler de siyaset Akademileri veya Siyaset Okulları açtılar. 
Bu okullara katılmayanların aday olması bence sakıncalı. 
Bilgi olmadan belediyecilik yapılmaz.Diğer Yazıları