25 MİLYONLUK ARSA SATIŞI VE SORUŞTURMA (2)

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin kararında belirtilen “Gemlik Belediyesi Encümeni’nin 23.5.2012 gün ve 390 sayılı kararı ile 3184 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesine dayanılarak, 54-1 pafta, 953 ada A 39 parsel sayılı 18 bin 313.08 m2 taşınmaz, bitişik 953 sayılı kararı ile Çimtaş A.Ş.’ye 7 milyon 508, 80 liraya, 54-1 pafta 953 ada C 40 parsel sayılı 258.22 m2’lik taşınmazın bitişik 953 ada, 13 parsel sahibi ÇİMTAŞ A.Ş.’ye 105 bin 870,20 liraya, 56 pafta, 466 ada A 10 parsel sayılı 18 bin 298,12 m2 ‘lik taşınmaz, bitişik 466 ada, 1 parsel sahibi Borusan Lojistik A.Ş.’ye 7 milyon 502 bin 229,20 liraya, 54-1 pafta 953 ada B 38 parsel sayılı 19 bin 275,21 m2lik taşınmazın bitişik, 679 ada, 1 parsel sahibi Borusan Lojistik A.Ş’ye 7 milyon 902 bin 10 liraya, 54-1 paf ta 953 ada A37 parsel sayılı 3 bin 082,01 m2’lik taşınmazın bitişik 953 ada 35 parsel sayılı Borusan Mannessman A.Ş.’ye 1 milyon 263 bin, 624,10 lira bedelle” satıldı.
5 arsanın (yolun) toplam tutarı 24 milyon 282 bin 922 lira 40 kuruştu.
Bu para, Gemlik Belediyesi’nin kasasına  kuruluşundan beri giren en yüksek bedeldi
Bu satışı dün de belirttiğim gibi, MHP eski ilçe Başkanı Osman Durdu ve CHP İl Genel Meclis üyesi Ahmet Hulusi Aydın’ın Bursa 2.İdare Mahkemesine açtıkları iptal davalı sonucu 12/6/2014 tarihinde 2014/743 sayılı kararı ile “Dava konusu işlem İPTAL” edildi.
İptal kararı 2014 yılının Haziran ayında vermesine karşın, Gemlik Belediyesi bu iptal kararına uymadı. Arsaya para veren şirketlerde aldıkları arsalara tapu almaktan başka bir işlem yapamadı.
Belediye tapuları geri almak için dava açmayınca, bu kez İdari Mahkemeye başvuranlar savcılığa başvurarak Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet ettiler, şuç duyurusunda bulundular.
Savcılık başkan hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından izin istedi. Ancak, gönderilen müfettişlerin verdiği rapordan sonra Bakanlık Yılmaz hakkında soruşturma açılmasına gerek görmedi.
Bunun üzerine Osman Durdu, Bakanlık kararı hakkında iptal davası açtı ve kazandı.
Cumhuriyet Savcılığı bu karardan bir yıl geçtikten sonra soruşturma başlattı.
Bunda da Osman Durdu’nun savcıları HSK’na şikayet etmesinin önemli rol oynadığı düşünülüyor.
Bu süreci birlikte izleyeceğiz. 
Bu arada Bursa 2. İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarından sonra Borusan Mannessman A.Ş. nin Avukatı İlyas Zeybek Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı davanın dilekçesinde bakın Belediyenin Borusan Mannessman’a nasıl bir mal sattığını iddia ediyor.
“Davalı Belediye imar plan işlemlerini sonuçlandırmadan, eski yolları ve ada içi parselleri plan notlarına uygun olarak oluşturmadan, eski yollara parsel numarası vermiş ve akabinde davacı müvekkile satmıştır.
Bu davalının bu uygulaması hem İmar Kanunu’na aykırı ve hem de mülkiyet hakkının özüne haksız bir müdahale niteliğindedir. Yukarıda da değinildiği üzere, adına tapuda yapılan tescil YOLSUZ tescil olduğundan ve yolsuz tescil mülkiyet hakkını kazandırmayacağından, davalı Belediye sattığı bu taşınmazın hiçbir zaman MALİK olmamıştır. Dolayısıyla bunlar satılamaz, sadece imar düzenlemesinde DOP olarak kullanılabilir.
Nitekim yukarıda belirten İdare Mahkeme si kararlarıyla, satışa esas oluşturan encümen kararı iptal edilmiş, böylece satış işleminin hukuki dayanağı ortadan kalkmıştır.” 
Borusan açtığı dava ile Gemlik Belediyesine verdikleri paraları faiziyle geri istedi. Bu davadan sonra belediye tapu iptal davaları açtı. Kamu bu işten büyük zararlar gör dü. Şimdi Yılmaz sattığı usulsüz arsaların bedelini firmalara faiziyle ödeyecek. Kaybeden Gemlik ve sizler olacaksınız. 
Bu yazıyı tarihe not düşmesi için yazdım. 
Karar sizlerin.

 Diğer Yazıları