Kuzey Planlarında sona doğru...

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Tam 13 yıl geçti aradan.
Gemlik ile Küçük Kumla arasında imara açılacak olan 800 hektarlık alanın yılan hikayesine dönen durumu, kat konusunda yaşanan kırıklığa karşın sona geliniyor.
Cumartesi günü akşamı Balıkpazarı Kahvehanelerinin önündeki yazlık kapalı alanda bir toplantı yapıldı.
Toplantıyı Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan düzenledi. Davetliler ise 1. etap Kuzey Planları arsa sahipleriydi. 

Belediyenin düzenlediği toplantıda Beledi ye Başkan Yardımcıları Bayram Demir, Zey nep Akış Serintürk, Başkan Özel Kalem Müdü rü Kemal Atan ve Kuzey planları ile ilgilenen teknik müdürleri vardı.
Toplantının konusu, Kuzey Planlarının 1. etabının imara açılması idi.
Bir yerin imara açılması için planların Bele diye meclislerinde kabulünden sonra askı sürelerinin tamamlanması gerekiyor. Tabii bir de açılan davalar varsa veya bu davalar sonu cu alınan yürütmeyi durdurma kararları var sa, plan uygulamasının başlaması gecikebilir.
Kuzey Planlarının ele alınması üzerinden 13 yıl geçti.
Bu bölgede yerleri olan vatandaşlar beklemekten ve umut etmekten bıktılar.
Çünkü bölgedeki zeytin ağaçlarındaki verimliliğin düşük olması sonucu bakım yapıl mıyor.
Bir de son dönemde tapuların dağıtılma sına karşın, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tarım arazilerinin arsaya dönüşmesinden dolayı yüksek emlak vergileri çıktı.
Vatandaşın bu paraları ödemesi mümkün değil.
Onun için bir an önce yerlerin imara açılması isteniyor.
Yerlerin imar uygulamasına açılması için belediyenin ve diğer kamu kurumlarının bölgede planlanan alanlarda alt yapı çalışma sı başlatması gerekli.
Bunun önceliği belediyeye ait.
Belediye imar yollarını açmalı ki, ardından BUSKİ kanalizasyon ve su hatlarını döşesin. TEDAŞ elektrik direklerini diksin, bölgeye elektrik gelsin. Ayrıca, TELEKOM telefon ve internet haklarını çekmek zorunda.
Belediyenin imar ruhsatı verebilmesi için yolların açılması gerekiyor.
Yollarda kalan zeytin ağaçlarının arsa sahiplerince belediyeye terk edilmesi isteni yor.
Belediye Başkanı Sertaslan, her işini vatan daşa danışarak yapıyor.
Yollarda 8 bin ağaç bulunduğunu, bunların kamulaştırma yoluna gidilmesi halinde 5 mil yon liraya, yolların hafriyatının kaldırılması için ise 10 milyon liraya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
Eğer arsa sahipleri ağaçları belediyeye verirse başkan en geç nisan ayında yolları açmaya başlayacaklarını söyledi.
Sertaslan, müteahhitlerin Gemlik’te konut yapacak arsa bulamadıklarını, talebin artma ya başladığını yerlerin değerinin de arttığına dikkat çekti.
Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.
Anlaşılan o ki, ağaçlar için bedel istenme yen bölgelerden başlanarak yol açılması terk ler yapılmasından sonra başlayacak.
 Ufukta ışık görüldü.
13 yıllık hasrette sona eriyor..Diğer Yazıları