Türk Metal grev kararı aldı

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Türk Metal Sendikası Türkiye’deki metal sektöründe en etkili sendikalardan biridir. 
Türk Metalin 205 bin üyesi bulunuyor. 
Bursa bölgesinde MESS’e bağlı işyerlerinde en büyük örgütlü sendika Türk Metaldir. 
Metal iş kolları işverenlerin örgütlen diği sendikası ise MESS’dir. 
Türk Metal Genel Merkezi MESS’e bağlı tüm işyerlerinde dünden itibaren grev kararı aldı ve işyerlerinde askıya çıkarıldı. 
Türk Metal Sendikası’nın Bursa’da 3 bölge sendikaları ayrıca Gemlik Şubesi bulunuyor. 
Grev kararı Gemlik Şubesine bağlı Aka Otomotiv, Bamesa Çelik, Borçelik, Borçelik/Bursa, Borusan Mannesmann, Borusan/Bursa, Çimtaş Çelik Ficosa Otomotiv, Ficosa İnternational, Kırpart Otomotiv, Leoni Kablo ve Virtüs Ambalajda ilan edildi. 
Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz dün beni arayarak, genel başkanlarının Bursa’ya geldiğini ve akşam basın toplantısı yapılacağını belirtti.
Ben o saatlerde daha büromdan çıkama dığımdan davete katılamadım.
Ancak yasaya göre, sendikasının grev kararı alması, grevin başlaması anlamına gelmez.
Yasaya göre 60 iş günlük süre başlar. Sendika grev başlatacaksa 6 iş günü içinde işverene greve çıkacağını bildirir.
Grev kararı işyerinde askıya çıktığında 6 günlük süre içinde işçilerin üçte birinin imzasıyla grev oylamasına başvurulabilir.
Grev oylamasına sendikalı sendikasız bütün işçiler katılır.
Oylamada grev kararı alırsa grev uygulanır, alınmasa emsal olarak greve çıkılmaz.
Bu arada anlaşma sağlanırsa grev kararı kalkar.
60 günlük süre içinde greve gidilmezse sendikanın yetkisi düşer.
Grev kararın askı süresi içinde karar Bakanlar kurulu kararı ile milli güvenliği bozucu bulunup ertelenmezse, sendikanın kararı yüksek uyuşmazlık kuruluna gider. 
Grev kararına karşı işverenin ise Lokavt ilan edebilir.
Ayrıca bakanlar kurulu milli güvenlik bahanesiyle grevi erteleyebilir.
Türk Metal işyerlerine grev kararını astığına göre kararının arkasında durur. Ama bence buna hükümet izin vermez.
Geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde grev kararı alınmış ama MESS ile anlaşmaya varılarak grev kararı kaldırılmıştı.
İşçiler birçok haklarını elde etmişler, piyasalara göre beklenenden daha iyi bir toplu sözleşme imzalanmıştı.
Türk Metal önemli iş kollarını içinde barındıran bir sendikadır.
İşverenin işçileri greve çıkmasına izin vereceğini sanmıyorum.
Enflasyonun böylesine çıldırdığı bir dönemde işverenin insaflı davranması ve uzlaşmadan yana olması gerekir.
Bundan sonrası gelişmeleri birlikte gözleyeceğiz.
Sendika başkanının açklamaları işçinin kararlılığını ve dayanışmasını gösterecektir.
Sendikaların yetkilerinin budandığı bir ülkede sendikaların grev kararı alması da bir cesaret işidir.
Gemlik Gübre de yaşanan acı örnekten sonra işçilerin düştüğü perişanlığı unutmadık.
Bugün Gemlik Gübrede sendika kalmadı. Unutmayalım.Diğer Yazıları