Yine Kuzey Planları...

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Gemlik Belediyesi’nde kabul edilen ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar planlarına işlenerek, tapulara dağıtılan kuzey planları ile ilgili haksızlıkların giderilmesi için Gemlik Belediye Meclisi’nin aldığı kat artışı kararı Bursa Büyükşehir Meclisi’ne 3 aydır getirilmiyor.
Konu nedir?
Kuzey Planları Bursa Büyükşehir Bele diyesi’nce hazırlanan 1/5000 ölçekli planlarda kat miktarları arazinin sağlam olma sına karşın düşük tutuldu. 

Gemlik Belediyesi Kuzey Planlarıyla ilgili 7 yıllık gecikmeden sonra, öncelikle tapuların alınmasını, sonra da kat artışıyla ilgili haksızlıkların giderilmesi konusunu sonraya bırakmıştı.
Kuzey Planı tapuları Cumhurbaşkan lığı seçimlerinden hemen önce dağıtıl dı.
Tapu dağıtımı seçim malzemesi yapıl dı.
Kat artışı ise sonra ele alındı ve bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 3 kat olan inşaat yüksekliği, meclisce 4 kata çıka rıldı.
Bu artışın 1/5000 ve 1/25000 ölçekli planlara işlenmesi için Bursa Büyükşe hir Meclis Başkanlığına gönderildi.
Aradan 3 ay geçmesine karşın bu konuda bir gelişme olmadı.
Büyükşehir Meclisi İmar Komisyonu bu konuyu gündemine neden almıyor?
Gemlik’te Belediyesinin Cihatlı Mahal lesinde yaptırdıkları konutlar 7-8 katlı oldu.
Bu inşaat alanı zemini ile kuzey plan larının zemini aynı dağ silsilesinin devamıdır.
Bu nedenle adı Mermerağıl’dır.
Yani, zeminin sağlamlığının adıdır bu. 
Bu arazilerin üzerinde Çevre ve Bakan lığı’nca yapılması konusunda KHK çıka rılan alanlardır. 
Bu alanlar daha yukarılarda aynı kaya lık zemindir. 
Buralara yüksek kat izni verilirken, vatandaşın arsalarına 2-3 kat imar veril mesi haksızlıktı.
Bu haksızlığı bir nebze Gemlik Beledi ye Meclisi giderdi.
Kat yüksekliğini eşitledi, 4 kata yükselterek Bursa ya gönderdi.
Bursa Büyükşehir Belediye İmar Komisyonu işi yavaştan alıyor.
Bunun için kuzey planlarında arsaları bulunan bazı vatandaşlar konuyu AKP ilçe başkanıYaşar İslam’a götürdü.
Yaşar İslam’ın İmar Komisyonu Başka nıyla anında yaptığı görüşme sonunda aldığı yanıt, hem kendisini, hem de arsa sahiplerini memnun etmedi.
Komisyonun, kat artışına sıcak bakma dığı cevabı, hoşnutsuzluk yarattı.
Bu sorunu çözecek kişiler AKP’liler dir.
Sorunu geciktirip, seçim malzemesi yapmasınlar.
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde çoğun luk AKP’lilerin elinde. 
İmar Komisyonu’nda da. 
Konuyu arkadaşlarına anlatsınlar. Davul bizimkilerin sırtında, tokmak Bursadakilerin elinde. 
Bastırsınlar... Çözüm ellerinde...
Tapular dağıtıldı da ne oldu?
Hani imar yolları açılma işi ihale edilmişti?
Neden hala başlanamadı?Diğer Yazıları