BİR DAVANIN SONUCU BELEDİYENİN YEDİĞİ KAZIK (1)

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Ekim 2019 günü verdiği karar ile, davacı Borusan Lojistik, Dağıtım ve Depolama A.Ş. nin, Davalı Gemlik Belediyesi aleyhine açtığı 2017/292 esas, 2019/448 kararı ile sonuçlandırdı.     

Neydi bu dava konusu okurlarına anımsatayım.
Hisar Mahallesi Küçük Çiftlik Mevkiinde bir zamanlar rahmetli Daniş Ekim’e ve mirasçılarına ait olan tapuda 56 ada 19 parsel nolu 19 bin 600 metrekare, 458 ada 21 parseldeki 53 bin 950 metrekare yüzölçümlü, 566 ada 35 parseldeki 35 bin 860 metrekare, 458 ada, 26 nolu parselde 56.38 metrekare yüzölçümlü taşınmazların ve Gemlik Beledi yesi adına ihdas edilen 458 ada, 25 parselde ki 209.19 metrekarelik taşınmazların birbirleri ne tevhid edilmesiyle, toplam yüzölçümü 109 bin 675,57 metrekare olan yeni taşınmaz olmuştu. 
Bu arsalar 1988 yılında imar uygulaması sonucu Gemlik Belediyesi’ne yol oldukları için bedelsiz terkedil mişti.
Bazı parseller Gemlik Belediyesi adı na tevhid edilmiş daha sonra da 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile konut ayarında kalan yerler, depolama alanına çevrilmişti.
Bu çevrilen alanlar imar alanındaki kapanan yolları teşkil ediyordu.
Daha önce bu alanda Daniş Ekim varislerinden arazi satın alan Borusan Holding ve Çimtaş A.Ş. bölgede limancı lık geliştiği için ve yeni limanlar yapıldı ğından belediyenin hükmü şahsiyetine geçen kapanan yolları arsa olarak tapu ya tescil ettiren Gemlik Belediyesi’nden, pazarlık usulü, encümen kararı imar yasasının 17. Maddesine dayandırılarak, metrekaresi 425 lira civarında 60 dönümü yakın yer satın almıştı.
Bu arazinin 18 bin 298,12 metrekare sini 7 milyon 502 bin 229,20 lira ya Borusan Lojistik A.Ş. ye, 19 bin 275,21 bin metrekarelik bölümünü 7 milyon 902 bin 836,10 liraya yine Borusan Lojistik A.Ş.ye sattı. 
Borusan Lojistik A.Ş. ye satılan arsalardan Gemlik Belediyesi’nin kasasına toplamda 15 milyon 405 bin 065,30 lira para girdi.
Yukarıda sözünü ettiğim dava budur.
Kapanan yolları arsa diye usulsüz olarak tapuya tescil ettiren Gemlik Belediyesi’nin o günkü satışına Belediye Meclisi’ndeki CHP ve MHP grubu karşı çıktı. Arazide 18 uygula ması yapılmadan, encümen kararı ile bu yerlerin satılamayacağını iddia ettiler.
 O günkü AKP’li Başkan Refik Yılmaz’a dinletemediler.
CHP ve MHP’liler 18 uygulaması yapılıp arsaların birleştirilmesini ve ihale yoluyla satışını istediler.
Refik Yılmaz, arsalara istekli olan Borusan ve Çimtaş ile anlaşıp encümen kararı ile bu yerleri satarak, belediye kasasına tarihinde görülmeyen bir para soktu. Daha sonra duyuldu ki, Borusan Gemlik’e merkezde bir cami ve bir okul ile Çimtaş da bir okul yaptırma sözü vermiş.
Al gülüm, ver gülüm!…
Devamı yarın....

   Diğer Yazıları