ATATÜRK’Ü ANMAK

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Dünyada hangi lider ölümünden 81 yıl geçtikten sonra anılır?
Yok olmakta olan bir imparatorluğun külleri arasından çıkan bir kıvılcım, yeni Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna neden oldu.
O kıvılcım, işgal altındaki yurdunu kurtarmak için 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal idi. 

Ulusların tarihinde büyük liderler çok az çıkar.
Türk ulusu Mustafa Kemal gibi bir lider sayesinde yok olmaktan kurtuldu.
O’nun öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı ve yeni bir devletin doğması, Anado lu insanının kulluktan birey olmasına neden oldu.
Uzun yıllar savaşlar ile yorulmuş ve bitkin düşmüş olan Anadolu insanının kara bahtını dindirecek, onları medeni bir toplu mun bireyleri yapacak düzen Cumhuriyetin kurulması ve Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkeleri ile gerçekleşti.
Mustafa Kemal hepimiz gibi bir ölümlüydü.
Askerlik mesleğinde vatanı için ömrünü cephelerde geçirdi. Buna karşın vatan elden giderken son vatan parçasının elden çıkmaması için mücadele yolunu seçti.
Sarayın tepkilerine karşın, üzerindeki askeri üniformasını çıkararak sade bir vatandaş olarak yurdun düşmandan temiz lenmesi için öncü oldu.
Düşman ile işbirliği yapan saraya karşın, halkı örgütledi ve yoktan bir yeni vatan kurdu.
Mustafa Kemal, 81 yıldır sevgiyle anılıyorsa o’nun liderlik gücü ve halka olan güveni ve inancındandır.
Bir ümmet toplumunu, çağdaş medeni yetler düzeyine çıkarmak için verdiği uğra şısını yaşamının sonuna kadar sürdürdü.
Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir devlet kurdu.
Ölümünden 81 yıl geçmesine karşın, O’nun yaptıkların önemini her gün daha iyi anlıyoruz.
Mustafa Kemal’in çağdaş toplum yaratmak için gerçekleştirdiği devrimlerini içleri ne sindiremeyen padişahçılar, ümmetçiler, halifeciler bugün aramızda ve devleti ele geçirmiş durumdalar.
Şeyhlerden, şıhlardan, tekke ve türbelerden temizlenen yeni Türkiye Cumhuriyeti, bugün tarikat ve cemaatlerin eline geçti.
Ülke cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.
Mustafa Kemal düşmanları, o’nun kurduğu cumhuriyetin topluma kazandır dığı tüm varlıkları elden çıkardı.
Askerin savaş tanklarını ürettiği fabrikalar, limanlar, sanayi kuruluşları, İstanbul Boğazının en gözde yerleri yabancıları peşkeş çekildi.
Cumhuriyet tarihin en büyük dış borcu, en yüksek döviz fiyatları bu dönemde yapıldı.
Senin “Yurtta barış, dünyada barış” dış politikadan vazgeçildiği için, 4 milyon Suriyeliye verdiğimiz vergilerle bakmak mecburiyetinde bırakıldı.
Toplumu muhafazakarlaştırmak istemlerinde de başarılı olamadılar.
Yeniden bir ümmet toplumu yaratmak için tek adam sistemi kurmaları karşın onda da başarılı olamadılar. Ülkenin başına açmadıkları bela kalmadı.
Bu dönemde, Türkiye Cumhuriyet kurulduğundan beri devletin itibarı hiçbir dönemde olmadığı kadar aşağılandı.
Sen Tam Bağımsız bir Türkiye isterken, bunlar ABD ve AB nin mandası oldular.
Şimdi ise sırtlarını yeni mandalara dayamak sevdasındalar. Senin çizdiğin yoldan çıkanlar kayalara tosluyor. Senin manevi varlığın bile bunlara yetiyor. Cumhuriyetini istediğin düzeye çıkaramamanın üzüntüsünü yaşıyoruz.
Aziz ruhun karşısında eziğiz.
Tam bağımsız bir Türkiye yaratmadan sorunlarımız çözülecek gibi değil.
Işığın bizleri aydınlatıyor. Ruhun şad olsun.Diğer Yazıları