Marmarabirlik’ten ek kota

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

2018/2018 üretim kampanyasında hızlı bir şekilde alımları sürdüren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı  Hidamet Asa, dün yaptığı açıklama ile ortaklara ek rekolte beyanı verebileceklerini açıkladı.
Birlik’in depolarında küçük taneli zeytinin bol bulunmasına karşın, depolara konacak iri taneli zeytin alımlarında başlangıçta sorunlar yaşandı.
Bu yıl bölgemiz zeytininde baş göste ren hastalık nedeniyle, Birlik zeytin alımlarında titiz davranıyor.

Hidamet Asa, önceki gün Gemlik’e gele rek, Marmarabirlik’in ortaklarından zeytin almadığını iddia eden Yalova’nın Fıstıklı Köyü’ne gitti.
Fıstıklı zeytin üreticisi daha önce CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardım cısı Orhan Sarıbal’ı konuk etmiş, zeytinci nin sorunlarını anlatırken, Marmarabirlik’in zeytin alımlarında “arızalı” diyerek, zeytinleri geri çevirmesinden yakınmıştı.
Sarıbal, köylülerin bu sorununu basına taşımış ve Marmarabirlik yöneticilerine Suri ye’nin Afrin şehrinden Türkiye’ye sokulan 51 bin ton zeytinden alınıp alınmadığını sormuştu.
Bu konunun basında çıkmasıyla, Hidamet Asa ve Birlik’e bağlı kooperatiflerin başkan ları Sarıbal’a tepki göstererek, Marmarabirlik’in 1 kilo bile Afrin’den zeytin almadıkları nı söylediler.
Bu ateşi yakan, Fıstıklı Köyü zeytin üreticileriydi.
İki tarafında günler süren atışmasından sonra Marmarabirlik’in alımlarda eskiye gö re daha yumuşadığı gözlendi.
Önceki gün Gemlik’e gelen Asa, önce Küçük Kumla’ya uğradı.
Zeytin üreticileri Birlik Başkanıyla neler konuştu bizler, orada olamadığımız için bil miyoruz. Bize gelen haberler birlik basın bürosundan geldiği için biz onların gönder diği haberleri sizlere duyuruyoruz.
Bu nedenle, Hidamet Asa’nın Fıstıklı’ya gitmesini önemsiyorum.
Doğru olanı yapmış. 
Sorunu üretici ile görüşerek çözmeye çalışmış.
Marmarabirlik’ten gelen başka bir haber ise daha önemliydi. 
Birlik, yeni alım kampanyasında ortaklardan aldığı rekolte beyannamelerinde kotayı doldurmayan üreticilerden ek beyan vermelerini istedi. 
Ancak, burada verecekleri zeytinin bare minin 180-230 tane ile sınırlı olması dikkat çekici.
Bu yıl 52 bin ton zeytin alacağını duyuran Marmarabirlik, bugüne kadar ortaklarından  171.7 milyon lira karşılığı, 22 bin ton zeytin aldığını açıkladı.
Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerin bögesindeki zeytin rekoltesinin 170 bin ton olmasına karşın, Marmarabirlik’e ortakların 70 bin ton beyanname verdiği biliniyor.
Asa, bu ürünün tamamının Birlik tarafın dan alınmasının olanaksız olduğunu belirtirken, 52 bin ton zeytin alınacağının planlandığını söyledi.
Asa,“Ortaklarımızın alım politikalarımız dan memnun olduklarını, rekolte beyanını  veya azami teslimat isterseniz ödeyin’ miktarlarını doldurmuş olan ortaklarımız , ‘ürünümüzü alın, bedelini de ne zaman demektedirler.” diyor.
Bunun nedeni ise piyasada zeytin alan fazla tüccarın olmamasıdır. 
Darda olan üretici, Marmarabirlik’e bu sözleri söylemesinin nedeni ekonomik sıkıntı tandır. Üretici bu yıl darda. Birlik’i yanında görmek istiyor.

 

 Diğer Yazıları