BÜYÜK ZAFERLERE NASIL ULAŞTIK? (2)

Ürer Konak Profil Resmi
Ürer Konak

Taarruz yapacak ordunun, karşısın daki düşmana, insan sayısı bakımından üstün olması gerekir. Yunanlıların Anado lu’da 200 bin askeri bulunmaktaydı. Halbuki bizim ordumuz, savaşın başından beri hiç bir zaman bir cephede 100 bin kişi toplayamamıştı. Yeniden düzenlenen tümenlerin mevcut larını arttırmaya çalıştık. Kapanmış olan Doğu ve Güney Cephelerimizden asker getirilmiş, yeni askerler silah altına alınarak insan sayımız 186 bine yükseltilmiştir. 
Askerin kullandığı piyade tüfekleri fark lıydı. Aynı kurşunu kullanamıyorlardı. Cephane güçlüğü nedeniyle ateş gücümüz zayıftı. Sakarya Savaşından sonra ilk iş olarak; her tümende aynı cins tüfek olacak şekilde örgütlenildi. Mermisi bol olmayan tümenler yedeğe alındılar. İstanbul depolarından vatansever evlatları mızın kaçırdığı, Fransa ve İtalya’dan satın alınma ve Rus yardımlarıyla silah gücümüz büyük ölçüde arttırıldı. 
Büyük Taarruzda Türk ve Yunan güçlerinin sayıları şöyleydi: 
İNSAN 
Türk Ordusu 186.900
Yunan Ordusu 195.000
TÜFEK
Türk Ordusu 98.596
Yunan Ordusu 130.000
AĞIR MK. TÜFEK
Türk Ordusu 839
Yunan Ordusu 1.002
HAFİF MK.TÜFEK
Türk Ordusu 2025
Yunan Ordusu 3152
TOP
Türk Ordusu 323
Yunan Ordusu 344
KILIÇ (SÜVARİ) 
Türk Ordusu 5286
Yunan Ordusu 3000 

Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 günü (Cumartesi - sabah 04.30 da) topçu ateşiyle başladı. Topçu ateşi çok        etkili oldu. 
İngiliz kurmay subaylarının verdikleri raporlarda “6 ayda bu siperleri ve telleri Türkler aşa maz” deniliyordu. 
6 saatte siperler ve teller hallaç pamuğu gibi atıldı. O gün süvarilerimiz Sincanlı Ovası’na indiler. Düşman gerisine geçerek demir yolu nu yıkıp, telgraf hattını kestiler. 
27 Ağustos’ta düşman direnişi kırıldı. Afyon’un batısında Yunan cephesi yarıldı. 
28 Ağustos’ta düşmanın asıl      cephesi de yarıldı. Yunan ordusunu ikiye ayırdılar. Büyük kısmı kuşatıldı. 
29 Ağustos’da taarruz başarılı bir şekilde gelişti. Çember biraz daha daraltıldı
30 Ağustos’da süvarilerimiz ve diğer birliklerimizce geri çekilme yolları kapatılan düşman güçleri (5 tümen-40-50 bin kişi) BAŞKO MUTANLIK MEYDAN SAVAŞI’nda bir bölümü esir, bir bölümü yok edildi. Savaş 31 Ağustos - 1 Eylül günlerinde de şiddetle devam etti. Yunan ordusunun yok olmaktan kurtulan güçleri çeşitli yönlerde   çekilmeye başla dılar. 1 Eylül’de UŞAK kurtuldu. 
2 Eylül’de Yunan Başkomutanı                General TRİKOPİS, 2. Kolordu Komutanı General DİYENİS, Kurmaş Başkanı Albay YUVANİS, 13. Tümen Komutanı Albay VANDELİS ile birlikte 300 Yunan subayı ve 5 binden fazla er esir alındı. 
9 Eylül’de süvarilerimiz İzmir’e girdi. İzlenen Yunan güçlerinden çok sayıda tutsak alındı. 1 Eylül’den 17 Eylül’e kadar kovalanan Yunan güçleri sahil kentlerimize (Gemlik, Mudanya, Ban dırma, Yalova) ulaşmaya çalışıyorlardı. Son Yunan askerleri 17 Eylül’de Bandırma’dan gemi lere binerek Ana dolu’yu terkettiler... 
26 Ağustos 1071 Türkleri Anadolu’ya giriş ve vatan yapıl maya başlandığı tarihtir. 
26 Ağustos 1922 ise Anadolu’dan asla ama asla çıkmayacağımızın belgesidir. 

Kaynaklar : 
1) Anadolu İntilale, Sabahattin Selek, Burçak Yayınevi, - 4. Baskı, 1968 Syf 679-698
2) Atatürk’tan Anılar, Kemal Arıburnu, Türkiye İş Bankası Yayını-1969, Syf 184
3) Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı, Kronik Kitap, Ocak 2018, Syf 220-231
4) Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor, Salih Bozok, Doğan Kitap, 2001, Syf 73-75