Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Gemlik Belediyesinde Sosyal İşler Müdürlü ğü’nden sonra, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu.
Müdürlük ve kadrosu dün Belediye Basın Bürosu’nca yerel ve ulusal basına açıklandı.
Dikkatimi çeken, bu müdürlük kadrolarına dışarıdan birileri değil, belediye içindeki perso nelden atamalar yapılması oldu.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan değişim ile eski bir teknik insan olan Mustafa Şener getirilirken, Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, Fatih Mehmet Güler’in özel Kalem Müdürü olan Dilek Ağdemir getirildi. 

Daha önce de Muhtarlar ve Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde yapılan değişik ile bu göreve belediyenin değişik birimlerinde görev yapan Deniz Engin Çelik getirilmişti.
Şimdi ise yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yine belediyenin İmar Müdürlüklerinde çalışan Şehir Planlamacısı Müge Gürsoy getirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sert aslan seçim çalışmalarından Gemlik’in tepelere taşınması yerine, “Yerinde Dönü şüm” yapacaklarını, Eskişehir ve Ankara Yenimahalle örnekleriyle seçmenlere anlatmıştı.
Yine kurulan Müdürlük ile Yerinde Dönüşüm için ilk adım atılmış oldu.
Bu çalışma bir yılda yaşama geçirilecek bir proje değil.
Zaten açıklamalarında da bunu belirt mişti Sertaslan..
Belediyenin kasası boş iken hemen yıkıyoruz, yapıyoruz demek gerçekçi olmaz, öyle de düşünmüyorlar.
Yeni Müdürlük, Kentsel Dönüşüme en uygun yerin saptanmasını yapacak. 
Bu konuda avam projeler gerçekleş tirecek, sonra o bölgedeki yaşayan halkla bire bir görüşmeler yapacaklar.
Eskişehir’deki ve Ankara daki gibi “İkna ve gönüllü” katılımcılık ile uygun zamanda proje hayata geçirilecek.
Bu birime getirilen çalışanlar, Gemlik Belediyesinin tecrübeli memurları...
Hayırlı olmasını diliyorum.

HAYDARİYE DAĞLARINA RÜZGAR 
ENERJİSİ ÜRETECEK 14 TRİBÜN 
Bugün gazetemizin 5. sayfasında herkesi ilgilendiren, daha çok da çevrecileri ilgilendiren bir duyuru var.
Duyuruda; “Güvenres Enerji Elektrik Üretim A.Ş. olarak Bursa ve Yalova İlleri Armutlu ve Gemlik İlçeleri sınırları dahilinde, temiz, yerli ve yenilenebilir rüzgar enerjisi kaynağından elektrik üretimi yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunacak toplam 42.1 MW gücündeki 14 adet rüzgar türbini ve şalt merkezinden oluşacak Çakıl RES rüzgar enerji santralı mızde yatırım-inşaat çalışmalarına 2019 yılı Mayıs ayında başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.” deniliyor.
Çakıl Res projesi 2018 yılında planlanmış ve devreye sokulmuş.
Duyurudan öğrendiğimize göre, 11 Aralık 2018 tarihinde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda şirke tin paydaşlarıyla bu konuda bir görüşle rini almak üzere bir toplantı yapılmış.
O günden sonra proje yaşama getirilmiş ve inşaat çalışmaları başlamış.
Şirket, proje sürecinde yapılmakta olan ve yapılacak çalışmalara, projenin sürdürülebilir kalkınma konularındaki katkıları ve etkilerine ilişkin bilgi almak ve görüşlerini iletmek isteyen bölge halkı nı 27 Ağustos günü yapılacak 2. toplantı ya Haydariye Köyü’ne davet ediyor. Köy Kahvehanesinde saat 14.oo yapılacak. Duyarlılara ben de duyuruyorum. 
Temiz enerjiye “Evet”,  ama doğanın “Talanı”na hayır. Orada olacağız.Diğer Yazıları