Stratejik Plan üzerine

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

5393 Sayılı Belediyeler Yasasının 41. nci maddesine göre, “Nüfusu 50 bin ve üzeri belediye lerde, belediye başkanının, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce ise yıllık performans programını hazırlayarak onay için belediye meclisine sunması” hükmü bulunuyor.
Bu nedenle, Gemlik Belediyesi’nde bir süredir 2020 - 2025 yıllarını içeren “Gemlik Belediyesi Stratejik Plan” hazırlıkları sürüyor.
Yerel seçimlerden sonra yeni yönetimin göreve başlamasından 6 ay Ekim ayında doluyor.          

Bu nedenle belediye daire müdürleri, kendi birimleriyle ilgili bu dönemde yapılacak hizmetler için 5 yıllık planlar hazırlıyor.
Bu hazırlığın koordinatörlüğünü Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertas lan Özel Kalem Müdürü Kemal Atan’a verdi.
Atan başkandan aldığı yetkiyle  geçtiğimiz günlerde Ramada Otel de bir toplantı yaparak sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla biraraya geldi.
Önceki gün ikinci toplantıyı yine STK lar ve Oda Başkanlarıyla yaptı.
60 kişinin çağrıldığı toplantıya maalesef katılım az oldu. 25 kişi katıldı.
Katımı az olan bu toplantının iyi hazır lanmış olması ve Kemal Atan’ın konuyu başarılı sunumu ve yönetimi ile çok kaliteli bir toplantı gerçekleşti.
Nicellikten, çok niteliğin ön plana çıktığı toplantıda, katılımcı paydaşlar kendi branşlarında ve mesleklerine yöne lik sorunları ve istekleri diye getirdiler.
Tümü de Gemlik’i ilgilendiren konular dı.
Bugün haberini yaptığım stratejik planlar konulu toplantı 3 saat sürdü.
Spordan, ulaşıma, gençlik sorunların dan, Gemlik’in tarihi ve kültürel yapısı na, sanayisinden ulaşımına, dünyaca ünlü Gemlik sofralık zeytininden, servis otobüslerinin otopark sorununa, küçük sanayi sitesi yapımından, esnaf çarşını na, köylerde zeytin alım merkezlerinden, Kent Müzesinden, eski eserlerin korun ması ve eski fotoğrafların arşivlenmesi ne kadar birçok konu katılımcı paydaşlar tarafından dile getirildi.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası önerilerini ise, bir rapor halinde Kemal Atan’ a verdi.
Bu öneriler Belediyenin yapacağı 5 yıllık stratejik planlamanın esaslarını oluşturacak, dikkate alınacak.
Stratejik planlamalar yapılırken ilk kez sivil toplum kuruluşlarıyla böylesi geniş iletişim kuruluyor.
Kent yönetiminde bulunanların dışın da, kentin dinamikleri olan sivil toplum kuruluşları ve Odalar da kentin gelece ğinin planmasına katkı sunuyorlar.
Dileğim o dur ki; bu yapılan toplan tılar ve alınan kararlar kağıt üzerinde kalmasın, gerçekleşsin.
Çünkü en kötü planlama, plansızlık tan daha iyidir.Diğer Yazıları