KENT KONSEYİ

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Cumartesi günü Gemlik Belediyesi Kent Konseyi genel kurulu yapılacak.
Genel Kurulda, yeni Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçilecek.
Gemlik Kent Konseyi, eski Başkanlardan Fatih Mehmet Güler’in seçildiği 2009 yılında ilk kez kuruldu.
Ancak, aktif hiçbir hizmet ortaya koyamadılar.
Refik Yılmaz döneminde seçilen Kent Konseyi görevi genel kurul da sona erecek.

Kent Konseyleri seçilmiş Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin yanında o kentte yaşayan herkesin yerel yönetime katılımını sağlamak için oluşturulmuştur.
Bunun için bir de yönetmelik hazırlanmıştır.
Yönetmeliğin ilk maddesi şöyledir:
“Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşa mında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkeleri ni hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.”
Kent konseyinin oluşumu yine bu yönetmelikte belirtildiği gibi kurulur.
Başta kaymakam, yerel milletvekili, kaymakamlıktan 10 görevli, Belediye başkanı veya temsilcisi, Belediye mec lisinin üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere seçilecek üyeler, belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan muhtarlardan seçilen en az 10 kişi, belde teşkilatlarını kurmuş siyasi parti temsilcileri, Üniversitelerin temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, barolar, kooperatifler, birlikler, dernek ve vakıf  temsilcileri, Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisinden oluşuyor.
Kent Konseyinin organları ise, genel kurul, Yürütme Kurulu ve Meclis ile çalışma guruplarıdır. 
Cumartesi günü yapılacak olan Kent Konseyi genel kurulu Belediye Meclisi birinci Başkan vekili başkanlığında toplanacak.Yürütme kurulu 5 kişiden 2 yıl için seçilecek. 
Anladığım kadarıyla Gemlik Belediye sinin Yürütme Kurulu başkanı Mukaddes Serim cumartesi günkü toplantıda görevi bırakacak.
Dün, gazetemiz yazarlarından eski Meclis üyesi gazeteci Gürhan Çetinka ya, Kaymakam Kemal İnan’ı ve gaze temizi ziyaret ederek Kent Konseyin Başkanlığına adaylığını açıkladı.
Mutlaka başka adaylarda olacaktır.
Kent Konseyleri yöneticileri maaş alan kişiler değildir.
Yaşadıkları kentte yukarıda belirtti ğim gibi hizmet etmek için göreve talip olurlar.
Gürhan Çetinkaya arkadaşımız dona nımlı bir kişidir.
Aynı zamanda bir Gemlik sevdalısı dır. Bu işin üstesinden gelir.
Belediye ile uyum içinde olacak. Yürütme Kurulu, donanımlı kişilerle, konseyin çıtasını daha yukarılara çıka rabilir.
Haydi hayırlısı.
 Diğer Yazıları