EY OĞUL!

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Ey Oğul!
Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana… Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmaz lıklar bize; adalet sana.. 
Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana… Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. 
Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendir mek, şekillendirmek sana.. 

Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz.
Oğul!
Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullana cağını bilmez sen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin.. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve irade ne sahip olasın!.. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. 
Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır. 
Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. 
Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.
İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adale tinle gün ışığına çıkacaktır. 
Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme! Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın zedelenir…
Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki alime, zengin iken fakir düşene ve hatırlı iken, itibarını kaybedene acı! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler....
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Yukarıdaki sözler, Şeh Edibaliden Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’e öğütleri içermektedir.
Atalarımız, babalarımız, analarımız oğullarının, kızlarının iyi insan, ahlaklı insan, dürüst ve faziletli insan olarak yetişmelerini isterler.
Onların doğumlarından başlayarak erdemli kişi olmaları için çalışırlar.
Sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, bölüş meyi öğretirler.
Ailesine, çevresine, yurduna, insanlığa yararlı bireyler olmalarına çalışırlar.
Aile kavramının önemini öğretirler...
Büyüğe saygıyı, küçüğe sevgiyi, ataya hürmetli olunmasını öğütlerler.
Anaya, babaya kardeşlerine karşı dü rüst ve doğru olmalarına sağlık verirler. 
Çalmamayı, çırpmamayı, çalışmayı, üretmeyi, helal kazancın doğruluğunu anlatırlar.
Bugünlerde ilçemizde yaşanan bir olay bana bunları yazdırdı.
“Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, bü yüklerle beraberdir.” demiş Şeh Edibali..
O kişinin, babasını üzüp zarar vermesi nin bilmeli ki bedeli ağır olur.
Aynılarını çocukları kendine yaşatır. Aklını başına toplamak, yanlıştan dönmek doğru olandır.
 Diğer Yazıları