19 MAYIS’IN 100. YILI

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Birinci Paylaşım Savaşında müttefiklerinin yenik düşmesiyle, yenilmiş sayılan Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını işgal edilmişti.
Anadolu’nun dört bir köşesinde Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar yurdu aralarında paylaştılar.
15 Mayıs günü ise İzmir’e Yunan askerleri ayak bastı.

Yurdun karış, karış paylaşıldığı bugünlerde bir avuç yurtsever, ülkenin bağımsızlığının ancak Andoludan başlayacak bir kalkışma ile kurtulabile ceğini düşünüyordu.
Mustafa Kemal ve arkadaşları bunun için gizli, gizli toplantılar yapıyor, bir yol arıyorlardı.
Sonunda yakın arkadaşları ve dostları aracılı ğıyla Samsun ve civarındaki yurtseverlerin bölgedeki rum halkına eziyet ettikleri ve silahlan dıkları için bunların önlenmesini sağlayacak kişi olarak Mustafa Kemal saraydan gerekli izni aldı.
16 Mayıs 1919 günü Bandırma adlı köhne bir gemi ile birkaç yurtsever subayla İngilizlere yakalanmadan Samsun’a yola çıktılar.
Bundan 100 yıl önce 19 Mayıs 1919 günü Mustafa KemaI’i, Samsun’a getiren Bandırma gemi si limana demir attı.
Samsun eşrafı ve resmi zevatı Mustafa Kemal’i iskelede karşıladı.
Bu anın üzerinden 100 yıl geçti.
Bu yıl pazar günü Mustafa Kemal ve arkadaşla rının yurdumuzu düşman işgalinden kurtulması için başlattıkları mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı gündür.
Bu ateş 22 Ağustos Büyük Zaferin kazanılmasına kadar sürdü.
Ve ardından düşmanla işbirliği yapan saray destekçileri yurttan kaçtılar.
Mustafa Kemal’in Samsun a çıkaran milli mücadeleyi başlatması üzerine idam fermanları yayınlayanlar, Onları hain ilan eden işbirlikçiler ile birlikte koca Osmanlı İmparatorluğu da tarihi sahnesinden silindi.
Yerine Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu.
Bu devletin kurulması kolay olmadı.
Yokluklar içinde Anadolu da yakılan ateş tüm ülkeye yayıldı. Emperyalistlerin maşası olan yunan Ordusunun Melo ideali yani Tün Anadoluyu büyükYunanistan’ın bir parçası haline getirilmesi planları Mustafa Kemal’in öncülüğünde verilen büyük mücadele ile yok edildi.
Yurdumuzu işgal eden, girdikleri yeri yakıp yıkan Yunan ordusu perişan halde İzmir’den denize döküldü.
Bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar, o günler verilen büyük mücadele sonucu elde edildi.
Saltanat, hilafet kaldırıldı, halk yönetimi olan Cumhuriyet rejimi geldi.
Yeni bir ülke yaratıldı
Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak bastığı günü Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik bayramı olarak kutlanmasını istedi.
17 yıldır ülkeyi yöneten zihniyet ulusal bayramlarımızın kutlanmasını kuşa çevirdiler.
19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlamalarında yapılan sportif gösterileri “Baldır, Bacak Bayramı” olarak görerek, kızlarımızı spor yaparken kapattılar, Atatürk Anıtlarına çelenk konmasını bile engellediler.
Pazar günü yapılacak olan kutlamalar programı na bakınca, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ilk kez İskele Meydanı’nda kutlanmasından hüzün duydum.
Sportif gösteriler İskele Meydanı’nda yapılacakmış!
Uzun yıllar stadlarda yapılan gösteriler, artık dar meydanlara mı kaldı.
100. yıl kutlamalarının daha görkemli kutlanması böyle mi olmalıydı?
Bunu düşünenleri ve uygulayanları kınıyorum.
 Diğer Yazıları