Av. Ali Arabacı’dan uyarı

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Değerli dostum, Bursa Barosu eski başkanlarından Av. Ali Arabacı, YSKnın yapısı konusunda dün sosyal medyada önemli bir açıklamada bulunarak gözden kaçan bir konuyu gündeme taşıdı.
Arabacı, Anayasanın 79.maddesini anımsatarak, YSK’nun oluşumu hakkında bilgiler veriyor. 

Ali Arabacı, Bursa’nın saygın avukatlarından biridir.
1973 yılından beri kendisini tanırım.
O yıllarda Heykel’deki İnegöl Köftecisi’nin üst katında 3 arkadaş Ortak Avukatlık Bürosu kurmuşlandı.
Av. Ali Arabacı, Av. Ertuğrul Yalçınbayır, Av. Yahya Şimşek birlikte çalışıyorlardı.
Bu 3 arkadaştan Ali ve Yahya, Bursa Barosu Başkanlığı yanında, Ali Arabacı dan, Yahya Şimşek ise CHP’den Bursa Milletvekili seçilirken, Av. Ertuğrul Yalçınbayır, Anavatan Partisi milletvekili, daha sonra AKP kurucusu ve milletvekili, Devlet Bakanlığı yaptı.
Arabacı’nın sosyal medyada yaptığı YSK uyarısını siyasiler ve hukukçuların değerlendir mesi gerekiyor.
Bu konu dikkatlerden kaçmış olabilir.
Üzerinden durulmaya değer gördüğümden köşeme taşıdım.
“Paylaşım şöyle:
Değerli arkadaşlar,
İstanbul seçimi iptali ile ilgili önemli bir konu atlanıyor gibi geliyor bana.
Anayasa'nın 79. Maddesi aynen şöyle:"Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur (...).Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmlş üyeler arasından ad çek me ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve başkanvekili ad çekmeye girmezler..."
Anayasa'da toplantıda kimlerin oy kullana cağı, yedeklerin oylamaya katılıp, katılmayacağı belli değil. 
Aynı belirsizlik YSK Yasasında da var.
Ne var ki, uygulamada kurul üye sayısı yedi değil de 11 kişiymiş gibi kararlar alınıyor ve yedeklere de oy kullandırılıyor.
Oysa, genel uygulama, asıl varken yedeğin oy hakkının olmamasıdır.
Yedek üye sadece asıl üyelerden birinin mazereti halinde asılın yerine geçer ve oy kullanır. Yasa koyucu, kurul sayısını 11 olarak düşünmüş olsaydı, hiç yedek üyeden söz etmez, doğrudan üye sayısını 11 olarak hüküm altına alırdı. Anayasaya aykırı ne yasa çıkarıla bilir ne başkaca norm konulabilir ne de aksi yönde karar alınabilir. Diğer bir söyleyişle, kurul sadece asıl 7 üyesiyle toplanabilir ve karar alabilir.
İstanbul seçiminde ise yedek üyeleri de katarak 11 üye ile toplanılmış, yedek üyelere de oy kullandırılarak 7 ye 4 seçimin iptaline karar verilmiştir.
Katılan yedek 4 üye de seçimin iptali doğrultusunda oy kullanmıştır. Eğer, kurul 7 asıl üye ile toplanmış ve yedek üyelere oy hakkı verilme miş olsaydı, AKP'nin talebi 4 e 3 reddedilmiş, seçim de iptal edilmemiş olacaktı. 
Yedek üyelerin oyları yok hükmündedir. Böylece, reddedilmesi gereken AKP talebi Anayasa'ya aykırı olarak kabul edilmiştir.
Yapılması geren, sayın Ekrem İmamoğlu'nun "seçilme temel hak ve özgürlüğünün ihlal edildiği" iddiası ile "tedbir" istekli Anayasa Mahkeme si'ne bireysel başvuruda bulunmasıdır.
Bilmem duyan olur mu?”Diğer Yazıları