TÜRKİYE İTTİFAKI ANCAK ATATÜRK’LE OLUR

Erhan İzgi Profil Resmi
Erhan İzgi

Türkiye İttifakı nasıl gerçekleştirilir? Önce Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu tahlil edelim. Türkiye son yıllarda bir girdaba sokuldu. Kimin, nasıl bu girdaba ülkeyi soktuğunu sorgulamayacağız. Bu gerçeği bilmeyen yok. Sorun, bu açmazdan nasıl çıkabiliriz? Önemli olan bu soruya anlaşılır bir yanıt vermektir. Elbette ki sorunun çözümü alabildiğine zordur; fakat imkânsız değildir. Bir halk deyişimiz vardır: “ Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.” Türkiye’nin durumu bu söze çok uygun düşmektedir.

Ülke bu açmazdan ancak ve ancak Atatürk’ün ışığıyla çıkabilir. Atatürk’ün yıllar önce dile getirdiği ilkelerini hayata geçirebilirsek ülkeyi o zaman bu açmazdan kurtarabiliriz.

Gerçekten Türkiye, Atatürk’ün üzerinde durduğu mali (ekonomik) yönden bağımsız mıdır? Milyarlarca dolarlık iç ve dış borcu düşündüğümüz zaman bu soruya evet diyebilir miyiz? Elbette ki hayır!O zaman mali bağımsızlığı sağlayabilmek için yeni politikalar üretmek zorundayız.

Atatürk, içte ve dışta barıştan yana olmuş ve barışın korunmasını istemiştir. Ya bu gün yaşadıklarımız! Ülkemiz yangın yerine dönmüş, terör almış başını gitmiş, her yeni gün ölüm haberleriyle uyanıyoruz. Çevremizde ateş çemberi alabildiğine genişliyor, bizi de içine çekmek için birileri tarafından sürekli ateşe benzin dökülüyor. Yapılması gereken şey derhal içte ve dışta barışın kurulması için çaba gösterilmeli ve yeni politikalar devreye sokulmalıdır.

Akıl ve bilim Atatürk için en büyük yol göstericidir. Ne yazık ki bilim üretecek kurumların birçoğu ve siyasi iktidarlar safsata ve çağ dışı düşünceler üreterek toplumu karanlığa sürüklüyor. Böylelikle bilimsellik ve akılcılıktan uzaklaşıyoruz. Çağdaş bir toplum olmak istiyorsak akla ve bilime öncelik vermek zorundayız. Ülkenin geleceği planlanırken bilimi rehber edinmek artık bir zorunluluk olmuştur.

Bizi diğer Müslüman ülkelerden ayıran en önemli özelliğimiz laikliktir. Sürekli aşındırılarak özü yok edilmeye böylelikle ülke bir din devleti yapılmaya çalışılıyor. Laiklik bizim olmazsa olmazımızdır. O elden giderse ortaçağ toplumu oluruz. Laikliği gözümüz gibi korumak ve toplumsal yaşamımıza egemen kılmak durumundayız. Toplumsal barışı ancak bu yolla sağlayabiliriz.

Cumhuriyet en güzel yönetim şekli olmasına karşın el birliğiyle defteri dürülmek isteniyor. Onun yerine saltanat benzeri bir yönetim monte edilmeye çalışılıyor. Tarihten ders almasını bilmeliyiz, geçmişte kalmayıp geleceğe umutla bakarak planlarımızı ona göre yapmalıyız.

Bir ülke için önemli olan milli birliktir. Milli birlik yerine dini birlik kurulmaya çalışılıyor. İnsanlar ötekileştirilerek, ayrıştırılıyor ve dayanışma yok ediliyor. İnsanların inançlarına, düşüncelerine müdahale edilmemeli, kimsenin yaşam biçimine karışılmamalıdır. İnsanları sevinçte ve tasada bir arada tutabilmek temel amaç olmalıdır.Ülkede, adalet korunmalı, yasalar herkes için uygulanmalıdır. İnsan hakları ve özgürlükler baskı altında tutulmamalı, hukukun kuralları geçerli olmalıdır. Hırsızlıklar ve yolsuzluklar yapanın yanına bırakılmamalı, bunları yapanlara gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Evrensel insanlık anlayışı topluma egemen olmalı, inanç ve düşünce özgürlükleri mahalle baskısı adı altında yaygınlaştırılmamalıdır.

Ülkeyi yönetenler, öngörülü olmalı, kendi çıkarlarını bir kenara itip ulusun çıkarlarına önem vermeli. Ülkede sevgi, kardeşlik ve barışın sağlanabilmesi için çaba harcanmalı, bunlar için rehber büyük Atatürk’tür. Başka bir yol göstericiye gerek yoktur.Diğer Yazıları