Mecliste ilk toplantı bugün

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

31 Mart günü yapılan Belediye Seçimlerin de göreve seçilen Belediye Başkanı ve meclis üyeleri, Pazartesi günü ilk toplantılarını yapacaklar.
5393 sayılı Belediyeler Yasası, yeni seçilen Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin yapacağı işleri madde madde sıralar.
Bunların Başında Meclis divanının oluşumu gelir. 
Belediye Başkanı’nın Divan Başkanlığı yaptığı Meclis’te, 1. ve 2. Başkan vekilleri seçilir.
Sonra, nüfusu 100 bini geçen belediyeler de 3 meclis üyesi, Encümen üyeliğine seçilir. Encümen üyeleri ve başkan, Bakanlar Kurulu gibidir. Yani Meclisin aldığı kararları yürüten kuruldur.
Meclis adına yürütme erkeni kullanırlar. 

Belediye Meclisi’ndeki ilk toplantı, yeni seçilen meclis üyelerinin biraraya geleceği ilk toplantı olduğu için, 5393 Sayılı Belediyeler Yasası’nın hükümleri öncelikle yerine getirecektir.
Encümen üyelikleri için gizli oyla seçimlerin yapılmasından sonra Komis yonlar için açık oyla üyeler seçilecektir.
Meclis Başkan ve Başkanvekillerinin yapacakları oturumların ücretleri ile meclis üyelerinin oturum başına alacak ları ücretleri gelirleyecek, Başkan yardım cılarının alacakları maaşları yasaların belirtiği alt ve üst birimler göz önüne alınarak saptayacak.
Marmara ve Bursa Belediyeler Birliği’ne, Gemlik Belediyesi’ni temsil edecek üyelerin seçinden sonra, mecli sin hangi gün toplanacağı karara bağlanacak.
Gemlik Belediyesi uzun zamandan beri her ayın ilk Çarşamba günü toplanıyor.
Bu yıl da bir değişiklik olmayacağını sanıyorum.
Belediye Meclisi gündeminde daha sonraki maddeler seçimlerle ilgili değil.
Önemli olan 2018 yıl faaliyet rapo runun okunması ve görüşülmesi ile geçtiğimiz yıllarda 5 olan, Refik Yılmaz tarafından 3’e indirilen ve AKP’liler ile MHPli üyelerin oluşturduğu Hesap Denetleme Komisyon raporu okunacak.
Bu rapor yasaya göre yalnız okunur. 
Meclis üyelerine yapılan işlemler hakkında komisyon bilgi verir.
Konuyla ilgili görüşme açılamaz. 
Bugün önemli olan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın Başkan yardımcılıklarına kimleri getireceğidir.
Ben tahmin edeyim.
Meclis üyelerin içinde 15 yıl Kurşunlu Belediye Başkanlığını yapmış olan Bayram Demir, Sosyal ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olacaktır.
Teknik ve İmar ile ilgili işlemlerle ilgili Başkan Yardımcılığına ise büyük olasılıkla Jeoloji Mühendisi Zeynep Akış Serintürk getirilecektir.
CHP grubunda eski meclis üyesi ve İmar Komisyonu başkanı Mimar Arzu Karakaş’ın ise İmar Komisyonu’na yeniden getirilmesi, Av. Mert Dimili’nin Hukuk Komisyonu ve İmar Komis yonunda yer alması olasıdır.
Plan ve Bütçe Komisyonuna ise Galip Gür, MHP’den Emrah Keskinden mutlaka gelecektir.
Bugün yapılacak olan Meclis toplantısı ile meclisin birimleri oluşarak, çalışmalara başlanacaktır.
Haydi hayırlısı..Diğer Yazıları