Sertaslan ile ilk söyleşi..

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Adliye Sarayı’nda yapılacak mazbata töreninden sonra Belediyeye giderek görevi alacak olan yeni Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, 5 yıllık hizmet dönemine başlaya cak.
Dün öğle saatlerinde Sertaslan’ı arayarak benimle söyleşi yapar mısın dediğimde “Ta mam ağabey ben senin oraya gelirim” dedi.
Ancak, partideki yoğun trafik ve toplantı lar nedeniyle ben CHP ilçe merkezine giderek söyleşi için sıramı bekledim.
Sakin bir odada yaptık söyleşiyi.
Sertaslan’ı bir kez çok rahat gördüm. Sanki yorucu bir seçim dönemi o yaşamamış, bu büyük yarışı o kazanmamış gibi heyecan sız ama hazırlıklı bir durumda oturdu karşıma Ben sordum o yanıt verdi.
30 dakikayı aşan bir sürede konuşmayı tamamladık..          

Sertaslan’a ilk sorum “Önceliğiniz ne olacak” oldu.
Doğal olarak seçimlerde halka verdiği sözler vardı ancak, alacağı belediyenin mali yapısının ne olduğu belli olmadığı için, bu konuda bilgi alacağını ona göre yol haritasının çıkarılacağını söyledi.
Sertaslan, Belediye Başkanından bu konuda bilgi istemesine karşın hiç bir yanıt alamadık larını, bir bilinmez mali yapıyla karşılaşacakla rını anlattı.
Belediyenin alacakları var mı, borçları ne kadar, yarım kalmış yatırımlar neler bunların öğrenilmesinden sonra hizmet programını uygulamaya koyacağını örnekleriyle anlattı.
Ancak, öncelikler arasında engelsiz taksi ve Cius AVM’nin belediye hizmet binasına dönüştü rüleceğini, Sosyal Yaşam Merkezi’ni ise amacına uygun kullanılmasını sağlayacağını, ayrıca bura yı derneklere tahsis edeceğini söyledi.
 İlk işlerinden birinin de belediye personelinden birimleri hakkında raporlar isteyeceğini, önünü görmesi için buna ihtiyacı olduğunu, belediye personelinde büyük değişikliklere gitmeyeceğinin altını çizdi.
Sertaslan, “Belediyemizde yetenekli, çalışkan becerikli personelimiz ile yola devam edeceğiz” dedi.
Böylece belediyede kıyım yapılacak, yerleri ne başkalarını getirilecek gibi söylentilerin de boş olduğunu belirtmiş oldu.
Başkan yardımcılıkları konusunda düşün celerinin olduğunu belirterek; “Bu konuda görüşmeler yapacağım. Kararımı ondan sonra vereceğim.” dedi. 
Halka verdikleri her sözü bütçenin elverdiği koşullarda yerine getireceğini, kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak zorunda olduğunu söyler ken, “Ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorum.”  dedi.
Kuzey planlarının beklediğini, ovada bulunan kaçak yapılaşma ile yüzde 40 konuta dönüşmüş alanların düzenlemesinin yapılarak bu yerlerin planlı bir şekilde konuta açılmasından sonra depolama alanlarının tapularının verilme aşama sına geldiğini ve bunların dağıtımını yapacakla rını anlattı. Cihatlı Mahallesinde yaptırılan bin 400 konutun kaçının satıldığını, kaçının satılma dığını, yapımı devam eden konutların tamam lanmasını sağlayacaklarını, müteahhitlere bele diyenin borcunun bulunup bulunmadığı konu sunda ilgililer rapor hazırlamaları talimatını verdiği söyledi.
Sertaslan, parasız yapılacak işlerin de oldu ğuna dikkat çekerken, her sabah halkın ve esna fın arasında olacağını, onların sorunlarını dinle yeceğini, belediye ile aralarındaki köprüyü kuracağını söylerken, kendisine güvenilmesini istedi.
Evet, Gemlik Belediyesinde yeni bir dönem başlıyor. 
Muhalefet Belediye Başkanı olmak bu ülkede çok zor. Onun için baştan işi sıkı tutup, geçmiş te yaşananların yaşanmamasını sağlamak, dikkatli olmak zorundasınız.
Gemlik sizden güzel hizmetler bekliyor. 
Gemlik’te değişimi sağlamalısınız. 
Size inananları mahçup etmeyin. 
Umutlarını yok etmeyin.
Yolunuz açık, hizmetiniz bol olsun. 
 Diğer Yazıları