Düşünce Kulübü..

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bir komisyon, “Gemlik’i yaşanabilir bir kent nasıl yaparız” konulu düşünce platformu oluşturdu.
Bu kurul bir süredir çalışma yapıyor.
Çalışmalarını tamamladıktan sonra sonuçla rını biri rapor halinde Yönetim Kurulu’na verecek, onlarda konuyu Meclisine taşıyacak.
Dünkü Oda toplantısında bu konu ele alındı.
Gördüğüm şu; Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası meclisinde toplantı hay huyla geçiştiril miyor. Kente yönelik düşünceler ve öneriler tartışılıyor.  

Bu durum beni sevindirdi.
GTSO’nun oluşturduğu bu kurula ben Düşünce Kulübü adını verdim.
Batılı ülkelerde ve bilhassa ABD’de düşün ce kuruluşların önemli etkinlikleri görevleri var. Bilhassa siyasiler, her türlü konularda bu düşünce kulüplerinden yararlanıyorlar.
Bu kulüpleri ABD de “Think tank” adı veri liyor. Bu külüplerde önemli isimler görevler alı yor ve konularında isteyene raporlar hazırlı yorlar, konferans ve paneller düzenleyerek etkili oluyorlar.
Aslında bu düşünce kuruluşları ortaya koydukları tezlere siyaset kurumlarına da yön veriyorlar.
Eski ABD’li önemli siyaset adamları bu kuruluşlarda etkin görev aldıkları gibi, üst rütbeli askerler, bilim adamları da branşlarında tezlerini ortaya koyuyorlar.
ABD deki RAND adlı düşünce kuruluşu Araştırma ve Kalkınma kelimelerinden oluyor.
Bu kuruluşun basın sözcüsü Jeffrey Hiday şöyle diyor:
“RAND, uzmanların başbaşa verip düşün dükleri bir yerdi. Dünyayı şekillendirecek, dünyayı kalkındıracak fikirler üretiyorlar.”
Gelelim Gemlik özeline.
Gerçekten 1980 lerden sonra sanayileşen ve nüfusu hızla büyüyen ilçemizde kenti yöne tenler bu gelişmeye yönelik olarak başarılı hizmetler veremediler. 
Bu nedenle, Gemlik çarpık sanayileşme ve çarpık kentleşmeye kurban gitti.
Çünkü, Belediye meclislerinde görevli kişi lerin kente verecekleri birşeyleri yoktu. Vizyonsuz ve kent kültüründen yoksun kişiler yalnız ranta dayalı bir gelişme modelini seçe rek, bu kentin değerlerini yok ettiler.
Hızla artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için kıyılar dolduruldu ve öncelikle buralara 7-8 katlı beton yapılarla yapıldı...
Yeşili hiç düşünmedik. 
Spor alanları, çocuk parkları, otoparklar, eğitim alanlarını yok saydık.
Ekilir biçilir olan ovayı son 10-15 yılda tamamen betonlaştırdık.
Sanata, kültüre hiç önem vermedik.
Sanayileşmenin getirdiği rant ile artan nüfusun barınması için beton yığınları inşa ettik.
1980’li yıllarda dışarıdan gelen insanların yerleştiği bir Gemlik’i, Gemlik’ten göç edenler şehri yaptık.
Bizler, o nedenle eski Gemlik’i arar olduk.
Gemlik’e dışarıdan gelip yerleşenler ise Gemlikli olamadılar. 
Hala Karslı, hala Erzurumlu, hala Girusunlu, hala vb. sürdürüyorlar.
Gemlik’i bu çıkmazdan kurtarmak için Gemlik’i daha yaşanabilir bir kent yapabilmek için, her kurum düşünce kulüpleri kurup, nasıl kurtarabileceğimizi araştırmalı ve bir orta paydada buluşmalıdır.
Bu konuda her kuruma görev düşüyor. Yoksa, Gemlik koca bir köy olmaya devam edecektir. Paçasını kurtaran ise Gemlik’ten gidecektir.Diğer Yazıları