Veli Mektubu...

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Sevgili okurlarım;


Biz gazetecilere zaman zaman okurlarından mektuplar gelir, sosyal medyadan, Whatsapp, Twitter, e-maillerle sorunlarını iletirler.
Bunları inceler, gerekli olanları haberleştirir veya köşemize taşırız.
Bugün de bana ulaşan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyor ve yetkililerin bu konuya duyarlılık göstermesini istiyorum. 
Konu ilçemizin eğitim kurumlarından biri olan Borusan Ortaokulu ile ilgili. 

Bu konuda daha önce de gazetemizi arayan veliler olduğu için, bu sesin ilgiler tarafından duyulup, çözüm getirilmesini istiyorum. 
Yoksa bir eğitim kurumdaki huzursuzluk, eğitim ve öğretimin devam ettiği sürece öğrenciyi de öğretmenleri de rahatsız etmeyi sürdürecek.
Bana gönderilen mektubu yazanın adı bende saklı kalmak üzere sizlerle paylaşıyorum.


“Sayın Kadri Bey,
İlgili Makama;
Gemlik Hisar Mahallesi’nde ikamet etmek teyim. Çocuğumuz, adrese dayalı eğitim sistemine bağlı olarak, Borusan İlkokulu'nda eğitimine devam etmektedir. Okulla ilgili 2018 yılı eğitim öğretim yılı başlangıcından beri ardı arkası kesilmeyen bir çok problem gündeme gelmiş, gerek çocuklarımız, gerek se aile bireyleri olarak bizler zor durumda kalmış ve mağdur olmuş durumdayız.
Diğer problemler bir yana, daha vahim bir problemle karşı karşıyayız. 


Özetle; 
Okul bünyesinde ortaokul da görev yapan öğretmenler, mevcut derslikleri sahiplenmiş ve öğrencileri zor durumda bırakmışlardır. 
Okuldaki ortaokul öğrencilerine ait sınıf olmadığından her ders onlarca kilo çanta ile çocuklarımız derslik derslik dolaşmakta, gün içinde bu karmaşa ile motivasyonları bozulmakta ve olumsuz etkilenmektedirler. Ayrıca kendinden büyük diğer sınıf öğrencileri tarafından da dersliklerden çıkartılıp koridorlarda bekletilmektedirler. 
Bunların yanı sıra sözde branşlara göre belirlenen (matematik, türkçe, fen, sosyal vb.) sınıflarda ders sistematik olarak yapıla mamaktadır. 
Konu defalarca okul yönetimine getiril miş, veliler bu mağduriyeti dile getirmiş, fakat çözüm üretmek yerine, sınıflar öğret menlere devredilmiş, öğrencilerimiz karma şanın içine itilmiştir. 
Mağduriyetimizin giderilmesi noktasında değerli yardımlarınızı arz eder, saygılar sunarım.”
Gördüğünüz gibi veli sorununu net olarak dile getirmiş.
Bu konu, okul yönetimine defalarca iletilmiş. 
Okuldaki sınıfların kalabalıklığı da dikkate almak gerekir. 
Yetmemiş veliler, BİMER’e başvurulmuş, sonuç alınamamış.
Öğretmen sınıfını değiştirmeden, aynı sınıfta ders verirken, değişik sınıflardaki derslerden çıkan öğrencilerin okul içinde çantalarıyla sınıf sınıf dolaşması doğru bir yöntem mi?
Okulun yönetmeni (Müdürü) bu sorunu çözemiyorsa, görevi bıraksın gitsin.
Ama, bu kadar basit bir konu, okulda sorun olmamalı. 
Öğretmenin hangi sınıfta dersi varsa, öğretmen o sınıfa gitmelidir. 
Laboratuvar, müzik odası, beden eğitimi dersleri, bu saydıklarının dışında tutulmalıdır.

Sonuç bekliyoruz.Diğer Yazıları