Cemil Meriç’in kızı babasını anlattı

Cemil Meriç’in kızı babasını anlattı

Sosyolog, yazar Prof. Dr. Ümit Me riç, babası Cemil Meriç'i, Gemlik Belediyesinin adını Kültür Merkezine verdiği salonda anlattı.
Eğitim-Bir Sen Gemlik Temsilciliği nin Gemlik Beledi yesi’nin katkılarıyla düzenlediği  prof. Dr. Ümit Meriç'in 'Babam Cemil Meriç' konulu konferans, Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Konferans salonunda yapıldı.Cemil Meriç'ın kızı Sosyolog, yazar Prof. Dr. Ümit Meriç’in babasını anlattığı  konferan sı Gemlik Kayma kamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdü rü Mehmet Duran, Eğitim Bir Sen Bursa Şube Başka nı Ramazan Acar, AKP Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Barutcuoğ lu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Adem Şahin, Okul Müdürleri, öğret menler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cemal Obam Bayar'ın sunuculuk yaptığı program Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafız öğrencisi Yavuz Selim  Yıl maz'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başladı. Programın açış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen Gemlik Temsilcisi Halil Gemici sendikalarının değerler sendikası olduğunu ifade e derek, “Medeniyet davasına kendini adamış Cemil Meriç gibi alimleri mizi, rol modellerimizi ve değerleri mizi referanslarımı zın anlatıldığı bu tür  konferanslar olmaktadır' diye konuştu.
Eğitim-Bir Sen Bursa şube başka nı Ramazan Acar'da  konuşma sında Cemil Meriç'in ülkemizin yetiştir miş olduğu değerli fikir adamla rından biri oldu ğunu ifade ederek,  'Cemil Meriç, bir anlamda bizim neslimizin müşterek hocasıdır. Şu an ülkemize yöne ten  değerli kadrolar onun fikirleriyle yoğrulmuştur. 
O, duygu ve düşün cedeki samimiye tin zirvesidir. Eskiden yeterince iyi anlaşılamamış olan Cemil Meriç'i bu toplum ve dev let sahip çıkmakta dır. Bu anlamda Gemlik temsilcili ğimize bu program dan dolayı kutluyorum” dedi.
Prof. Dr. Ümit Meriç konferan sına başlarken babasının isminin Gemlik'te  güzel bir salona verilmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek  'Gemlik Belediyesine ve yetkililere teşekkür ederim. Bu güzel hizmetten dolayı Gemliklileri tebrik ediyorum ' dedi. Meriç,babasının küresel bir yazar olarak değerlen dirilmesi gerek tiğini belirterek, şunları söyledi; "Babam çok yerli ama aynı zamanda da çok küresel bir insandı. Türkiye eğer dünya liderliğinde ismi geçecek, önde yer alacak bir ülke ise, bu tavrı içselleştirmesi lazım. Yani kendimiz kadar başkalarını da çok iyi bilmemiz lazım. Dünyaya götürecek mesajımız varsa sadece kendimizi bil
mekle hiçbir yere varamayız.. Bu ülkeye sahip çıkmamız, ancak bu ülkenin tarihini ve coğrafyasını bütünü ile öğrenmemiz halinde mümkün ola
bilecektir." dedi. Cemil Meriç’in ölümünden sonra ve de özellikle son yıllarda kıymetinin daha iyi anlaşıldığını söyleyen  Ümit Meriç, babası ile ilgili anılarını anlattı.
Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.