Yıldız, “Dünyadaki müslümanların ve mazlumların kurtuluşu bize bağlıdır”

Yıldız, “Dünyadaki müslümanların ve mazlumların kurtuluşu bize bağlıdır”

Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız ve Belediye Başkan Adayı Dr. Adnan Bıyıklı, Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında yaşanan saldırı ile ilgili olarak ortak basın açıklaması yaptılar. Ortak açıklamada, Saadet Partisi İlçe başkanı Ahmet Vakkas Yıldız şunları söyledi: "Yeni Zelanda'da iki farklı camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını hem partimiz hem de İslam dünyası adına şiddetle kınıyoruz. Yaşananların sade ce İslam dünyasını değil insan olan herkesi üzmüş olmasını temenni ediyoruz; lakin sözde insan hakları savunucu ları ve sözde uygar 
devletlerin liderlerinden böyle bir beklenti miz yok. Söz konu su kişilerin yaşanan terör olayını birey selliğe bağlamaktan timsah gözyaşı dökmekten başka bir şey yapacaklarını da düşünmüyoruz; çünkü onların Doğu Türkistan’da, Filis tin’de, Suriye’de Irak’ta ve daha bir çok İslam ülkesin de akan kan ve göz yaşının müsebbibi olan insanlar olduk larını biliyoruz. Böyle bir durumda bizim amacımız ve çabamız 1.5 milyar Müslümanı bir ara ya getirmek, birlikte hareket ettirmek mazlumların kan ve gözyaşını dindir mek olmalıdır. İslam Dünyasını bir araya getirecek olan İslam’ın sancaktarı Türkiye’dir. Bunu sağlamak içinde öncelikle iç huzurumuzu, güvenliğimi zi ve ekonomik bağımsızlığımızı kazanmamız gerekmektedir. Saadet Partisi olarak özellikle, 24 Haziran seçimlerin de üzerinde önemle durduğumuz noktada kutuplaş madan ve ötekileş tirmeden uzak bir siyaset anlayışını benimsemekle kalmadık, tüm li derlerin bu anla yışa sahip olması için çaba sarf ettik. Aynı düşünceleri yerel seçimlerde de savunuyoruz. Saadet Partisi ola rak 82 milyonun birlik ve beraberliğini sağlamak ve korumak için yaptığımız müca delemizden hiçbir zaman sapma yacağız, vazgeçme yeceğiz; çünkü dünya Müslüman larının ve dünyada ki diğer maz lumların kurtuluşu bizlere bağlıdır.”Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.