Sertaslan, “Gemlik’te inşaat sektörünün sorunlarını çözeceğiz”

Sertaslan, “Gemlik’te inşaat sektörünün sorunlarını çözeceğiz”

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, inşaat sektöründe çalışan yaklaşık 40 iş koluyla biraraya gelerek çözüm önerilerini anlattı. İnşaat sektörünün KHK’yla beraber zaten bir kriz yaşadığını ifade eden Sertaslan, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizinde inşaat sektörünü durma noktasına getirdiğini söyledi.
CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, inşaat sektöründeki iş kollarıyla Pırıltı Düğün Salonu’nda bir araya geldi. Toplantıya, İlçe Başkanı Cemil Acar’ın yanı sıra çok sayıda inşaat sektörünün temsilcisi katıldı.
Gemlik’le ilgili projelerinin sunum larını yapan Sert aslan, “ulaşımdan, dere ıslahına kadar birçok projemiz mevcut, aklı önem sediğimiz için biz bu projelere öneri diyoruz. Deniz ve deniz kenarıyla ilgili birçok projemiz mevcut, deniz kenarı evimizin salonu gibidir. En güzel yerimiz burası ama biz sadece manzara olarak kaya görüyoruz. Kocaeli’de SEKA Park diye bir yer var. Önceden burası da kayaydı ama sonradan yapılan pergulelerle güzel bir görünüme kavuştu. 18 milyon İstanbul yanımızdan akıp gidiyor. Biz turisti buraya çekerek Gemlik’i tekrar vazgeçilmez yapabiliriz.”dedi.

“Gemlikli firmalarla çalışacağız”

Sertaslan, Gemlik’te bulunan firmalarla çalışmayı ön plana koyacaklarını ifade ederken, “Demir doğrama işi bile Denizli’den bir firmaya verilmiş. Neden Gemlikli bir firmaya verilmedi akıl alacak gibi değil. Bizler Gemlik’te bulunan esnaf la birlikte çalışaca ğız ve esnafımızın Gemlik Belediyesi’nden para kazan masını sağlayaca ğız” dedi.

“Birleşince çok güçlü oluyoruz”

Sertaslan, Gemlik’te kimsenin haberi olmadan bir gecede KHK çıkartıldığını ve bu KHK’dan en çok inşaat sektörünün etkilen diğini ve vatandaşın evlerinin fiyatının adeta yarısına düştüğünü belirtirken, “Gemlik’te bir gecede KHK çıktı. Belediye Başkanımız televizyonlara çıkarak Gemlik’teki herkes çok mutlu diye beyanat verdi. 
Bizler, buna karşı çıkarak KHK’yı bulunan taşınma ibaresinin dönüşme olarak değişmesini sağladık. Birleşince çok güçlü oluyo ruz” diye konuştu.

“Deprem konusunda samimi değiller”

Sertaslan, KHK’nın çıkartılmasının nedeninin deprem olmadığını, 2009 yılında yapılan İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’ndan sonra Bursa İl Çev re Düzeni Planı’nın yapıldığını, bu planda Gemlik’in bir lojistik merkez olduğunu ifade eder ken, tüm bu KHK’ ların ve Gemlik’te bulunan sosyal hayat eksikliğini buna bağladı. 
Deprem konusunda samimi bir çalışma bile yapılmadığının altını çizen Sert aslan, “Bu konuyla ilgili kurumları ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduk. Kurumlarda gözüken bazı toplanma alanlarına yapılar inşa edilmiş. Depremin tarihini bilemeyiz ama depremden sonra vatandaşlarımız ne yapacak, yemeğini ve suyunu nereden temin edecek ve tuvalet ihtiyacını nerede giderecek gibi çalışmalar yapıyoruz. Depremden iki saat sonra hepimiz deprem zede pozisyonundan çıkıp insanı ihtiyaçlarımızı gidermek zorunda kalıyoruz. Kentsel Dönüşüm şart ama 1 Nisan’da deprem olsa ne yapılacak hepsi meçhul; biz bu meç huliyeti gidermek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.


“Kentsel Dönüşüm Birimi kurulacak”

Sertaslan, Gemlik’te içinde jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, Mimar’ın yanı sıra kentsel dönüşümün en çok insanı kapsadığını ve bu birimde psikolog
ve sosyologun olacağını bu birimin kendine örnek olarak bir bölge belirleyerek bu bölge de vatandaşların kapılarının zillerini tek tek çalarak ve konuşa rak ihtiyaçları belirleyeceğini ve ona göre çalışmalar yapacağını belirten Sertaslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yeni Mahalle Belediyesi’ni ziyaret ederek kentsel dönüşümle ilgili örnekleri inceleme şansımız oldu. Ya maç evler diye bir proje gerçekleştirmişler. İlk önce vatandaşların kapı sını çalarak ihtiyaç larını belirlemişler ve ona göre çalış malar yapmışlar. Bu çalışmalar sonucunda vatandaşa tekliflerini sunmuşlar. Haklarında açılan tek bir dava yok, biz de böyle yapacağız. Göreve geldiğimiz de kuracağımız kentsel dönüşüm birimi, vatandaşlarımızın teker teker kapılarına çalarak ihtiyaç larını belirleyecek ve ona göre çalışmalar yapacak”

“Belediye’de e-ruhsat dönemi”

Belediye’de ruhsat işlemlerinde sıkıntıların farkında olduklarını ve ruhsat ve imar durumu işini artık çağa uygun olarak hızlandıracaklarının belirten Mehmet Uğur Sertaslan, “Belediye’de yaşanan ruhsat sorunlarının farkındayız. Bu sorunun belediye personeliyle alakası yok. Belediye personeli sistemi çağa uygun hale getirdiğimiz anda göreceksiniz hizmetlerini daha hızlı gerçekleştirecektir. Artık imar durumunu ve ruhsat başvurusunu internetten yaparak işlemlerinizi hızlandıracağız” dedi.
Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.