BİLİM VİRÜSÜ BURSA’DA BORÇELİK VE BUİKAD İLE YAYILIYOR

BİLİM VİRÜSÜ BURSA’DA BORÇELİK VE BUİKAD İLE YAYILIYOR

Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik üreticisi Borçelik ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) sponsorlu ğunda 9 – 10 Şubat 2019 tarihlerinde Bilim Virüsü atölyesi düzenlendi. Etkinliğe Bursa Mimar Sinan, Bursa Hürriyet, Gemlik, Orhangazi veBursa DemirtaşpaşaMesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin metal, makina ve bilişim bölümlerin den 28 öğrenci katıldı.
Borçelik Teknik Akademi Eğitim Ofisinde gerçekleş tirilen etkinliğin birinci gününde, öğren ciler Robert Kolej Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Pınar Kadıoğlu ile sorgulayıcı bir zihnin temel koşulu olan doğru soruları sorma üzerine çalışırken, Borusan ArGe’de araştırma uzmanı Selin Kanyas ise malze me bilimini anlattı. 
İkinci gün “Sayılarla Dans: Matematik” atölyesiyle başladı. Bu çalışmada öğrencilerematematiksel düşünce, problem çözme metotları, yapay zekâ ve oyun teorisi gibi konularla ilgili bilgiler verildi. “Çizginin Dışına Çıkmak” atölyesin de ise öğrenciler yeni dünya düzenin de nasıl davranma lılar ve nerede yer almalılar konuların da bilgilendirildiler. Bilim Virüsü’nün son etkinliği ise “Doğadan İlham Alan İnovasyon: Biyomimikri” atölyesi oldu. Bu çalışmada öğrenci ler örümcek ağının esnekliği, deniz kabuğunun sağlam lığı ve yusufçuk böceğinin havada asılı kalabilmesi gibi doğanın ilginç özelliklerine Leonardo Da Vinci’nin eserlerinin altyapısı olan 
biyomimikri pence resinden baktılar. Atölye çalışma larının tamamlan masının ardından düzenlenen bir törenle Bilim Virü sü’ne katılan öğren cilere sertifikaları verildi. Atölye çalış masının açılışında kısa bir konuşma yapan BorçelikKurumsal İletişim Yöneticisi Elif Aygül şunları söyledi: “Ülkemizin gelece ği, sorgulamayı bilen, hayata ve sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşabilen kuşakların yetişme sine bağlıdır. Borçelik olarak 25. yılımızda meslek lisesi öğrencileri ile böyle bir etkinliğe imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. 28 gencimize bilim virüsü aşıladığımıza inanıyorum. Bilim Virüsü platformu çerçevesinde bu çalışmaya eğitim ci olarak katılan tüm uzmanlara teşekkür ediyorum.”Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.