Yılmaz; “Aday gösterilmemem Allah’ın takdiridir”

Yılmaz; “Aday gösterilmemem Allah’ın takdiridir”

Gemlik Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısına, CHP Meclis üyesi Galip Gür’ün gündem dışı yaptığı konuşmalarda Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a yönelttiği sorular damgasını vurdu. 
Çarşamba günü saat 18.oo de Belediye Başkanı Refik Yılmaz başkanlığında topla nan belediye meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüştü. 
Gündemin teklifler bölümünde, İmar ve Şehircilik Müdürlü ğü’nden gelen 8 madde İmar Komis yonuna havale edildi. 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Cihatlı toplu konutlarında bulunan A Blok zemin 3 ve D Blok 3.kat 14 nolu dairenin takasıyla ilgili istemde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 
İlçemizin Adliye, Cihatlı, Fevziye, Genç ali, Kurtul, Küçük Kumla, Orhaniye, Yeni Mahalle ve Osmaniye Mahallelerin de 3402 nolu yasanın 22. maddesi uyarınca her mahalle için ayrı ayrı 6 adet bilir kişi seçilmesi ile ilgili gündem maddesi de ilgili komisyona havale edildi. 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün yeni kadro oluşumu Plan ve Bütçe Komisyo nuna havale edilir ken, kuzey birinci etap ve eğitim kampüs alanına yönelik revizyon imar planı teklifi konusu ise ikinci oturumda ele alınmasına kararlaştırıldı. 
Bu madde görüşülürken kuzey planları birinci etapta bulunan Gemlik Belediye Meclisi’nde daha önce kabul edilen emsal artışın 0,5 ve 0,75 ten 1,20 ye yükseltilmesi kararının Bursa Büyükşehir Meclisi’nde görüşülerek imar planlarına işlenirken planlardaki yönetmelik hükmüne göre konan ticari alanların kaldırılarak planların tamamının konuta çevrilmesi plan dip notu ile konutların altının ticarethane olarak projelendirilmesi konusunda bilgi veren Belediye Başkanı Yılmaz,  “1/1000 ölçekli planlarda ticari lejant varsa orada yapılacak binanın tüm katlarını siz ticari olarak ruhsatlandırmak zorundasınız.” dedi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Böyle olunca hali hazırda geçmiş yıllarda eski Pazar Caddesi’nin tamamı, Orhangazi Caddesi’nin tamamı, Balıkpazarı 1 Nolu 2 Nolu Caddenin tamamı, Ilıca Caddesi’nin tamamı, İstiklal Caddesi’nin tamamı, hatta bazı sokaklarda ticari bölgeler var. Vatandaş bu bölgelerden bizden ruhsat isterken imardaki arkadaşlarımız imar yönetmeliğine göre tüm katların ticari olarak yönetmelik gereği planlanmasını istiyorlar. Böyle olunca da Ilıca, Pazar Caddesi’nin Balıkpaza rı’nın sonuna doğru olan bölümlerinde tüm katları ticari alan yapsanız elinizde patlar. Kimse gelip ordan yer almaz. Bu şartlarda vatandaşa külfet getirir” 
Yılmaz, İmar komisyonunun 1/1000 lik planlarda isteğe bağlı olarak ticaret yapıla bileceğine dair bir plan notu hazırladık larını belirterek, burada kim parselin tamamını ticari alan olarak kullanmak istiyorsa, ada pafta numarası ile birlikte dilekçe vermelerini, bu kişilerin parsellerin tamamının ticari alan yapılabileceğini söyledi. 
Yılmaz, o bölgede tamamının ticaret alanı yapmanın avantaj değil, dez avantaj olduğunu belirtti. 
Kuzey birinci etapta sağlık alanlarının yetersiz olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, kuzey planlarında sosyal donatı alanlarına bakıldığında metrekare büyüklüğüne göre nüfus karşısında sağlık alanlarının ihtiyaça yettiğini söyledi. 
Yılmaz, planların sınırında belediyenin yaptırdığı İbni Sina Sağlık Merkezi’nin o bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacağını söyledi. 
Kuzey planlarının Küçük Kumla’ya doğru bitişiğindeki eğitim alanında 60 dönümlük lojistik lise yapılacağını, kuzey planlarındaki emsal artışı ile doğacak nüfus artışında bu alanda her okul için 20 dönüm arazi düşünüldüğünde bölgenin eğitim alanında yeter li yer olduğunu vurguladı. 
Yılmaz, ayrıca orman alanı görünen 20 dönüm arazinin Ata Mahallesi’nde engelli okulu yapılması için Orman Bakanlığın dan istediklerini, bu konuların ikinci toplantıda rapora bağ lanacağını belirtti. Gündemin son maddesinde ise belediyeye ait katlı otoparktaki bazı dükkanların Türkiye Harp ve Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimlerin Gemlik Temsilciliğine 10 yıllığına tahsis edilmesi meclisce kabul edildi. 
Daha sonra siyasi partilerin meclise önergeleri sunuldu. İslamköy’de oturan 6 vatandaşın oturduk ları konutlar ile Cihatlı Mahallesi’ndeki konutlar ile takas yapılması istemi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 

1 YILLIK TAHSİSİ 5 YILA ÇIKARDI
AKP lilerin verdiği bir önerge ile Zeytindalı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derne ği’nin 11 Eylül Belediye Hizmet Binası altındaki yerin yoksul vatandaşlara çorba dağıtılması için bir yıl daha tahsisi istemi gündeme alındı. 
CHP’li üyeler bu konunun yeni gelecek belediye başkanına bırakmanın daha doğru olacağını söyle mesi tartışma yarattı. 
Belediye Başkanı Yılmaz, devlette devamlılığın olduğunu belirterek, “Bu insanlar fakirlerin karnını doyuruyorlar. Bunu uzatmanın gereği yok” dedi. 
Çıkan tartışmalar üze rine Yılmaz, bir yıllık süreyi 5 yıla uzatarak oylamaya sundu. Teklif, AKP lilerin oyuyla kabul edildi. 
Daha sonra yine AKP liler tarafından meclise verilen Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nca yaptırılan kuran kur su bahçesinin belediye tarafından tanzim edilmesi kabul edildi. Amatör Kulüpler Derneği’nin sporcuların ve ailelerin oturabileceği, çay kahve içebile ceği yerin Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde denize açılan bölümünde bir yer yapılarak derneğe verilmesi kabul edilirken, Karadenizliler Derneği Kültürevi yapılması için yer verilmesi konusu İmar Komisyonu’na havale edildi. Ziraat Odası binasında bulunan boş odalardan birinin laboratuvar yapılması için Ziraat Odası’na diğerinin ise müftülü ğe 5 yıllığına tahsis edilmesi kabul edildi. 

TARTIŞMA BAŞLIYOR
Önergelerin Başkanlık divanına verilmesi sırasında CHP lilerin verdiği bir önerge ise Belediyeye ait şirketin denetiminde CHP li komisyon üyesinin bulunamadığını, şirketin kaç lira borcu bulunduğunu, vergiler dahil kaç lira borcu bulunduğu, Gemlik Belediyesi’nin 2019 yılına tahakkuk eden borçlarının kaç lira olduğu, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nin açılışıra getirilen Nihat Hatipoğlu’na ne kadar ücret ödendiği, Turkuaz reklam şirketine ödenen 76 bin 680 liranın hangi hizmetler için yapıldığı konularındaki yazılı önergesi tartışma lara neden oldu. 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, bu konularda CHP lilere bilgi vermek istemedi. Hesap İnceleme Komisyonunun 3 e düşürüldüğünü, CHP li Nilüfer ve Mudanya Belediyelerinde de inceleme komisyonunda da 3 kişi olduğunu öne sürdü. 
Yılmaz, “5 kişiyi 3 e indirerek bu konuda tasarruf yaptık” dedi. 
Gemlik Belediyesinin sattığı mülkler ile Gemliklilere 1400 konut yaptığını, bunun 1050 sinin bittiğini, konutları 680 lira taksitle sattıklarını söyledi. Yılmaz, “Bu dönemde 80 milyon liralık kamulaştırma yapmışız. Satacaksın ki, hizmet yaparsın. Bunları ne ile yapacaktık.” dedi. 
CHP’li Galip Gür, Gemlik Belediyesi’nin GEMPORT dahil 130 milyon liralık mal sattığını, buna karşı lık kendilerine resmi evrak verilmesini istedi. CHPlilerin ısrarı üzerine Nihat Hatipoğlu’na 9 bin +kdv ödeme yapıldığını söyledi. 
Galip Gür, ısrarla belediyenin kaç lira borcu olduğu konusunda kendilerine resmi açıklama yapılmasını ve yazı verilmesini istedi. 
Belediye Başkanı Yılmaz, “Borçları toplamadık, topla yınca söyleriz” dedi. 
Tartışma karşılıklı olarak devam etti. 

MARMARA KİMYAYA ÇED RAPORU 
CHP li Gür daha sonra Gemlik Körfez Gazetesi’nde yayınlanan Marmara Kimya Sanayinin 29,5 milyon liralık kimyasal kapasite arttırımı ile ilgili gazete haberini okudu. Gür, Yılmaz’a bu konuda vatandaşı bilgilendirme toplantısı yapılırken, neden Gemliklilerin bilgilendiril mediğini, toplantının nerede yapıldığından haberi olup olmadığını Yılmaz’a sordu. Yılmaz, daha önce Gemlik Gübre Sanayii nin kimyasal arttırım yapma konusundaki girişimleri sonunda Belediyenin, siyasi partilerin, STK ların karşı tavır alması ve ÇED raporunun çıka ramaması üzerine yargıya gittiğini ve 1/5000 lik imar planla rındaki dip notların mahkemece geçersiz kılındığını, bu konuda yapacak bir şeyin olmadığını söyledi. 
Gün, bunun üzerine kimsenin haberi olmadan 145 Nolu Taşıyıcılar Kooperati fi halkı bilgilendirme toplantısı yapıldığını, bu konuda belediye nin halkı bilgilendir mesi gerektiğini ancak belediyenin bunu bile yapmadı ğını söyledi. 
Gür, “Gemlik Gübre’ye gösterdiği niz tepkiyi Marmara Kimyaya neden göstermediniz?” 
diye sordu. Gür, ayrıca “ÇED raporundan haberiniz var mıydı?” diye başkana soru yöneltti. Bu konudaki tartışmaların ardın dan CHP liler verdikleri başka bir önerge ile Evko Kooperati finin yıkılması üzeri ne şikayetlerin yoğun laştığını, 22 haneden 17 sinin belediyeye dava açtığını, kalanların da mağduriyetinin giderilmesini istedi. 
Mecliste en önemli atışma ise Galip Gür’ün konuşması sırasında “Belediye Başkanına partiniz sizi aday göstermedi. İyi hizmetler yapmış olsaydınız partiniz sizi aday gösterirdi” dedi. 
Yılmaz, “Bu Allahın takdiridir. Allah, nasıl isterse öyle olur.” dedi. 
Meclis, Salı günü yeniden toplanacak. Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.