“Ahmet Taner Kışlalı gibiler ölümsüzdür”

“Ahmet Taner Kışlalı gibiler ölümsüzdür”

Atatürkçü Düşünce Derneği yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Usta, yaptığı yazılı açıklamada bombalı suikast sonucu öldürülen eski Genel Başkanları Pof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın “Atatürk Devrimi için, demok rasi ve özgürlükler için, Cumhuriyetin demokrasi ve özgürlükler için, Cumhu riyetin temel nitelikleri için yaşamını hiçe sayanlar ölümsüzdür. Yolumuzu aydınlatan ışıktır.” dedi.


Usta şöyle konuştu:


“Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, gele ceğin öncülüğüdür.” diyen Cumhuriyet Devrimcisi Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI, 21 Ekim 1999’da evinin önünde uğradı ğı bombalı suikast sonucu aramızdan alındı.


TÜRKİYENİN GELECEĞİNİ ÖNCEDEN GÖRDÜ 
“Slogan Atatürkçülüğüne karşıyım.” sözüyle, devrimci niteliğini açıkça sergileyen Prof.Dr. Ahmet Taner KIŞLALI, ülkemizin sürüklen diği noktayı çok önceden gördü. “Tür kiye’yi etnik kökenlere göre parçalamak isteyenlerin önündeki en büyük engel Kemalizm… Bir din devleti kurmak isteyen lerin önündeki en büyük engel Kemalizm… Yeni mandacı, numaracı Cumhuriyetçilerin önündeki en büyük engel gene Kemalizm…
Dolayısıyla, içeride ve dışarıda Atatürk düşmanlığı yapanların gizli Türkiye düşmanı olduğu açık bir gerçektir.” diyordu.
Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı, bütün yazı ve konuşmalarında perdeyi aralamış, karan lık güçlerin açık amacını ifşa etmiştir. Atatürk, düşmanlığının boyutlarını ve geri sindeki zihniyeti, geniş kitlelere bıkıp usanmadan anlatmayı bir görev bilmiştir. Binlerce öğrenci yetiştirmiş, yüzlerce makale yazmış, onlarca kitap yayımlamıştır. Karanlık güçler, işbirlikçiler, Türkiye düşmanları, laik cumhuriyet düşmanları, üniter devlet düşmanları elbetteki Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’dan rahatsızdı. Tıpkı Prof. Dr. Muammer Aksoy’dan, Doç. Dr. Bahriye Üçok’tan, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Mehmet Cengiz Göral’dan rahatsız oldukları gibi. Devletin ve toplumun gözü önünde alçakça bir suikast sonucu katledildi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı…
Cinayeti aydınlatılmadı. Aydınlatılmak istenmedi. Fakat, failleri bizler, çok iyi bilmekteyiz. Ne demişti şair: “Biz halkız, yeni den doğarız ölümler de” Atatürk Devrimi için, demokrasi ve özgürlükler için, Cum huriyetin temel nitelikleri için yaşamını hiçe sayanlar ölümsüzdür. Yolumuzu aydınlatan ışıktır. Prof.Dr. Muammer Aksoy şehit edildiğin de Genel Başkanımızdı. Doç.Dr. Bahriye Üçok kurucu üyemizdi. Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı, önce Genel Başkan Yardımcımız, sonrasında Genel Yönetim Kurulu üyemizdi. Cumhuriyet Devrimi şehitlerimiz Atatürkçü Düşünce Derneği’nin varlık nedenidir. Tümü Atatürkçü Düşünce Derneği ile yaşamaktadır. Ölümlerle bizi yıl dıramaz, korkutamaz, sindiremezler. Binler, on binleriz, yüz binleriz, milyonlarız…”
 Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.