GEMLİK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

GEMLİK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

GEMLİK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

 

TARIM ARAZİLERİNİN KÖYDE VE MAHALLEDE İKAMET EDEN TOPRAKSIZ VEYA YETERLİ TOPRAĞI OLMAYAN ÇİFTÇİLERE KİRAYA VERİLMESİNİ DOĞRU AMA EKSİK  BULUYORUZ;

16 Eylül 2020 tarihinde çevre şehircilik bakanlığı Milli emlak genel tebliğinde, hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan yerleşimlerin tarımsal üretim yapılmak üzere taşınmayanların bulunduğu köy ve mahallede nüfusuna kayıtlı olan veya köyde mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler öncelik tanıyan bu tebliği Gemlik Ziraat Odası olarak çok önemli buluyoruz.

Ziraat odaları olarak senelerdir bu konuda çeşitli zamanlarda bu konuları gündeme getirmemize rağmen bizleri ciddiye almayanları ülkede üretimin düştüğü çiftçinin köyü terk etmeye başladığı gıda fiyatlarının arttığında tarımın öneminin anlamış olmalarını olumlu buluyoruz.

Ancak:

1.Kiraya verilecek arazilerin kira bedelleri rayiç bedel tespitlerinde hak sahiplerinin belirlenmesi konusunda 9. Maddenin 2. Bendinde ziraat odalarının bulunmamasını çiftçilerimizin menfaatlerinin korunması adına komisyona dahil edilmesini mutlaka gerekli görüyoruz.

2. Kira bedeli tespit edilen arazinin vasfı üzerinde yetiştirilecek zirai ürün. Zirai ürünün ne zaman nakde dönüşeceği nazari itibara alınması mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. (meyve bahçesi kuracak bir çiftçi araziden gelir elde etmesi ve kira ödemesi en az beş seneyi bulabileceği diğer ürünlerde bu husussuların göz önüne alınması icap etmektedir.)

3. Çiftçilerimizin kiralayacakları bu araziyi işlemeleri ve ürün almaları için devlet mutlaka destek sağlamalıdır. Kira süreleri mutlaka ekilecek bitkiye göre tespit edilmelidir.

4.Köy ve mahalledeki tarım arazilerinde toprak tahlilleri yapılarak yetiştirilecek doğru ürün tespit edilmelidir. Yetiştirilecek bitkiye göre kiraya verilmelidir.

5.Daha önce çeşitli şirketlere kiralanıp amaç dışı kullanılan araziler veya arazinin vasfını değiştirenlerin kira sözleşmeleri fesih edilmeli arazinin bulunduğu köy ve mahallelerdeki çiftçilere kiraya verilerek üretime katılımı sağlanmalıdır.

 

 

6.Kiralanan araziler mutlaka ciddi bir şekilde denetlenmeli.

7.Bazı şirketler şirket faaliyetlerinde asıl iş kolları dışında bulunduğunu göstermekte amaç büyük araziler kiralanıp oradan alınacak destek ve teşvikleri tarım dışı kullanmakta bu durum hem çiftçiye hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. (Bundan önce özel şirketlere hayvancılık için kiralanan araziler tel ile çevrilmekte bu şirketler istedikleri zaman kapılar açılarak köy meralarından ücretsiz faydalanmaktadır.) Bu konu dikkate alınarak çeşitli önlemlerle üreticilerimizin aleyhine kullandırılmamalıdır.

8.Büyükşehir yasası ile köy vakıfları ve köy tapulu arazileri köy ve mahalle muhtarlıklarının geri verilmeli bu alanlar üretime girmelidir. (Büyükşehir ve ilçe belediyelerine geçen bu araziler büyükşehirdeki zenginlerin kara para aklamalarından başka bir işe yaramamış) Ayrıca satılan araziler bakılmamış, üretimden düşmüş, memleket ekonomisine zarar vermiştir.

 Gecikmiş olmasına rağmen tebliği olumlu bulduğumuzu ifade ediyor emek verenlere teşekkür ediyor. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ali ÇELİK Gemlik Ziraat Odası BaşkanlığıYorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.