Elektronik ortamda özel esaslar

Elektronik ortamda özel esaslar

Katma Değer Vergisi 1985 yılından itibaren yürürlüktedir. Bu verginin esasları KDV Genel Uygulama Tebliği ile belirtilmektedir. 2010 yılında KDV İadesi Risk Analizi ile KDV iade durumunda değişiklikler yaşanmıştır. Elektronik ortamda daha hızlı müdahale amaçlanmıştır. Ancak bu düzenleme ile ticari hayata karşı olumsuz etkileri bulunan özel esaslar uygulaması çözümlenememiştir. Bundan dolayı özel esaslara tabi olan mükellefleri vergi inceleme elamanını bağlamaktadır. Vergi inceleme elemanı delilleri sunar ve bu delilleri çürütmek mali idarenin görevidir.

Davanın Kapsadığı Belgeler

Bu dava sahte belgeler için geçerlidir. Yani gerçek olmadığı halde gerçekmiş gibi gösterilen belgeleri kapsamaktadır. Belge olarak bakıldığında faturalar örnek verilebilir. Ya da yatırım teşviki belgesi, istisna belgesi gibi belgeler özel esas uygulamasına alınmaktadır. Gümrük beyannamesinde sahtelik tespit edildiğinde herhangi bir işleme bakılmaksızın özel esas davası uygulanır. 

Davanın Mükellefleri

Özel esaslara tabi olanlar düzenledikleri belgelerin gerçeğe aykırı olduğu durumlarda delillere ilişkin rapor bulundurur. Bu raporlar doğrultusunda iade talep edilir. Bu nedenle mükellefler bazı özel esaslara tabi tutulmaktadır. Sahte, yanıltıcı belge düzenleyenler, buna iştirak edenler yada haklarında olumsuz rapor verilenler örnek verilebilir. Bunun yanı sıra bu raporun yazıldığı dönemdeki ortaklar ve kanuni temsilciler de özel esaslara tabidir. Diğer bir örnek ise KDV konusunda ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz bulunanlar da tabidir. 

Uygulamaya Tabi Olmayan Mükellefler

 Aşağıda maddeler halinde belirtilenler özel esaslara tabi değildir.

5018 sayılı kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlar

İl özel idareleri

Köyler

Belediyeler

Kanun ile kurulan emekli sandıkları

Kanun ile kurulan kamu kurumları

Ayrıca sermayelerinin %51'i veya daha fazlası belirtilen kurumlara ait olan mükelleflerde özel esaslara tabi değildir.

Sahte Fatura Kullananlarda Genel Esasa Dönüş

Bu yöntemi kullanan mükellefler terkin edebilir, teminat gösterebilir. Ya da süre şartı uygulanır. Vergi inceleme elamanının düzenlediği rapora dava açılır. Yargı kararı ile terkin edilirse genel esaslara dönüş gerçekleşir.Örnek birçok karar bulunmaktır. (Bakınız tuzla avukat)  Sahte belge kullanımına hesaplanan gecikme faizi ve kesilecek cezanın ödenmesi ve tamamı için teminat gösterilir. Süre ise özel esas kapsamında olan dönemi takiben vergilendirme döneminden başlar. Bu süre sahte belge kullanımında dört yıl, yanıltıcı belge kullanımında üç yılı geçmelidir.Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.