Büyükşehir de Kuzey Planlarında frene kim bastı?

Büyükşehir de Kuzey Planlarında frene kim bastı?

Gemlik’i Küçük Kumla yönüne doğru sağlam zeminli arazilerde yapılaşmaya açan Kuzey Planlarının emsal kat artış değişikliğinin  Bursa Büyükşehir Meclisi İmar Komis yonunda bekletilmesi Gemlik’te tepkileri neden oluyor.
Kuzey Planları birinci etap bölümünde tapularını alan vatandaşlar, emsal artışları için Gemlik Belediye Meclisinde kabul edilen kat artışlarının Bursa Büyükşehir Beledi yesi’nde aylardır gündeme alınma ması ve İmar Komisyonu’nda bir AKP’li Gemlik Belediye Meclisi üyesinin engel olduğunun öğrenilmesi tepkilerin büyümesine neden oluyor.

AKP İLÇE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜLER

Bu bölgede arsaları olan yüzlerce vatan daş geçtiğimiz hafta Perşembe günü Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Yaşar İslam ve Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Gülşen Uslu ile konuyla ilgili biraraya geldiler. Toplantıda konuşan arsa sahipleri, 7 yıl dır Kuzey Planlarının tamamlanarak bölgenin imara açılmadığını, bu 
nedenle büyük kayıplar yaşadıklarını söylediler. Vatandaşlar, Gemlik Belediye Meclisinden oybirliği ile geçen emsal artışları konusunda gereken yapılmasına karşın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonun da ele alınan planların Gemlikli bir AKP’li Meclis üyesi tarafın dan engellendiği yönünde bilgiler al dıklarını, bunun ka bul edilemez oldu ğunu söylediler. Arsa sahipleri sağlam zemini olan bu arazilerin bir an önce emsal artışları yapılarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geç
mesini istediler. Vatandaşlar, AKP lilerin meclisteki çoğunluğunun bu nu yapmaya yeterli olduğunu belirttiler. İlçe Başkanı Yaşar İslam dan Gemlik Belediye Meclisinde kabul edilen emsal artışlarının neden ve kimlerce engel lendiğini sordular.
AKP İlçe Başkanı Yaşar İslam konuyla ilgileneceğini ve sorunların gideril mesi için girişim lerde bulunacağını söyledi. 
Arsa sahiplerinden bir grup Cuma günü ise Bursa Milletvekili Zafer Işık ile biraraya gelerek konuyu görüştüler. Işık’ın da 
konuyu takip ettiğini, sorunların giderilmesine çalışacağı sözü verdiği bildirildi.
Gemlik Belediye Meclisi’nde görüşü lerek kabul edilen kuzey planlanları birinci etap emsal kat artışlarının Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonun da frene basan AKP’li Meclis üyesinin kimliğinin açıklanması isteniyorYorum Yap

1 Yorum

  1. Bulentufuk - (Misafir Üye)

    Kuzey imar planında zemin etüdü yapıldıktan sonra zeminin 6,7kata rahat uygun olduğu anlaşılmış olup zeminetudune uygun temelsistemi uygulayarak münferit,mütemadi,radyejeneral 3cesit temel sisteminden uygunolanini uygulayarak katsayısını artırabilirsin. Böylece olası bir depremde canguvenligini saglamiis olursun. Istanbul da marmara bölgesinde oradaki yüksek binaları nasıl yapıyorlar.Anlattigim sistemle yapıyorlar Gemliklihemserilerimi oyalamayinLutfen Inşaat mühendisi Bulent Ufuk.