Belediye Sertaslan’ın pankartlarına tahammül edemiyor

Belediye Sertaslan’ın pankartlarına tahammül edemiyor

Yerel seçim çalışmalarına hızlı başlayan CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Sertaslan’ın Ahmet Dural Meydanı’na astırdığı “‘Uğurlu gelecek, Uğur’la gelecek’ bez afişi Gemlik Belediyesi’nin şikayeti üzeri ne Bursa Büyükşe hir Belediyesi zabı ta ekipleri tarafın dan kaldırılmak istendi. 
Saat 14.oo de Ahmet Dural Meydanı’nda basın toplantısı düzenleyen CHP İlçe örgütü, bez pankartın kaldırılma konusunu kutuplaş ma olmaması için kendilerinin kaldıra cakları açıklandı.
CHP Belediye Başkan adayı Meh met Uğur Sertaslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada  “Belli ki birileri rahatsız olmuş” dedi. Sertaslan, şunları söyledi:
“Pankartın asıldığı yer Büyükşehir Belediyesi tarafın dan kamulaştırımış tı. Ancak, bina sahiplerinin bu kamulaştırmaya karşı çıkarak dava açtılar. Ve davayı kazandılar. Bursa Büyükşehir Beledi yesi mal sahiplerinin hesabına kamulaştırma bedeli olan para bankaya yatırıldı. 
Dava sonrası Büyük şehir Belediyesi bina sahiplerine gönderdikleri bir yazı ile kamulaşt ırma bedellerini geri istedi. Mal sahipleri bedelleri geri öde
meye gittiklerinde faizini de istediler. Para faiziyle yatırıl mak istenirken, biz mal sahipleriyle anlaşarak bu bina nın seçim çalışma larında kullanılması konusunda anlaş tık. Tapusu Büyük şehir üzerine geçen binanın kamulaştır masından vaz geçileceği sırada, bizim anlaşmamız üzerine Büyükşehir Belediyesi davayı temyize götürdü.
Bu arada biz bina nın ön cephesine bez afişlerimizi astık. Gemlik Beledi yesi ise binanın yan tarafına ve yine meydanda bulunan bir vatandaşın bina sının yan duvarla rına izin almadan belediye panolarını astı. İnsanların onayını almadan yaptığı bu uygulama nedeniyle konut sahibi belediyeye dava açtı.”
Sertaslan açıkla masına pankartın bulunduğu binanın önünde şu şekilde devam etti: 
“Aslında bizim  bu konuda Gemlik gündemini meşgul etmek gibi bir düşüncemiz yoktu,  ama bir taraftan da olan bitenden Gemliklerin haberi  olması gerektiğine inanıyorum. Hemen arkamda gördüğünüz 'Gemlik'e uğurlu gelecek, Uğurla gelecek' diye bir kampanya süreci yürüttüğü müz ve benim Belediye Başkan Adaylığımı tanıtım amacıyla kullandığı mız bir görsel var. Görselin bulunduğu binanın kamulaş tırma işlemi Beledi ye tarafından tapusu  hukuken escil edilmiş olması sebebiyle buradan kaldırılması diye bir talep bize iletildi. Tapularda Büyükşe hir Belediyesi adına tescil edilmiş bir bina üzerine böyle bir görsel yapmışız.
Oysa binanın mülki yet sahibi burayla ilgili bir mahkeme müracatı yapmış, mahkeme kamulaş tırmanın iptali konu sunda bir kararı vermiş, işlemde bu şekilde devam etmekte mahkeme süreci sonrası vatandaşa geri geçecek bir yerden bahsediyo ruz. 108.000 nüfuslu küçük sayılabilecek bir ilçede seçim çalışması amacıyla yapılan bir şey bu bu kadar ciddiye alınmasının gururunu da yaşıyorum. Belli ki birilerini rahatsız ettik. Konu hakkında şunları da söylemek isterim. Konudan dün kaldı rılmasını isteyen Büyükşehir Beledi yesi Zabıta ekipleri, Gemlik'e geldiğinde haberimiz oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü müz tarafından biz lere haber verildi. Öncelikle İlçe Emniyet Müdürlüğü müzün personeline, Kaymakamımıza, AK Parti İlçe Başka nımız Yaşar İslam'a, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı mız sayın Alinur Aktaş'a teşekkür etmek isterim. Onlar bu işten rahatsız olmadıkla rını bize telefonla bildirdiler. Hassasiyetin Gemlik Belediyesi'nden kaynaklandığını dolayısıyla tapuda Belediyenin ismi yazdığından dolayı kaldırılmasını gerek tiğini belirttiler. 
Siz kaldırmayın bu kutuplaşması arttıran bir durum ortaya çıkartır ve insanların huzurunu kaçırır. Bunu biz yapalım süre verin dedik. Birazdan da ekiplerimiz o brandayı o görseli bulunduğu yerden kaldıracak. Yasalara uymak ve mülkiyet hakkına saygı duymak hem parti olarak hem de şahsen son derece önemsediğim bir durum bunu takip edeceğiz. Bu zamana kadar takip ediyorduk bundan sonra da edeceğiz. Gemlik Belediye sinin insanların onayını almaya dahi almaya gerek duymadığı bir sürü uygulama var. Hiç birinde aynı hassasiyeti göstermediler. Buradan bu şekilde canı yanmış yurttaşla rımıza da sesleniyorum. Bugün bize yaptıkları uygula mayı, yasaya uymak mülkiyet hakkına saygı duymak konusunda bizi mecbur bırakmış oldukların karşılığı nı onlardan da bekleyeceğiz. Bir kere daha sizi böyle sıradan belki de bir iş için mecbur ettiğimiz için özür dilerim” 
 
Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.