Esnaf nasıl isterse belediye öyle yapacak

Esnaf nasıl isterse belediye öyle yapacak

Gemlik Belediyesi, Eski Pazar Caddesi’nde yapılması planlanan çalışmaları esnafa sorarak görüşlerini alıyor. Daha önce kaldı rımları genişleti lerek tek yöne çevrilen Eski Pazar Caddesi’nde esnaf ve Gemliklilerden gelen talep üzerine yeniden düzenleme yapılması planla nıyor. Düzenleme sonucu hem esnaf hem de çevre sakinlerine en yüksek faydanın sağlanmasını amaçlayan Gemlik Belediyesi, hazırladığı anket çalışmasında cad dede çalışan tüm esnafın görüşlerini alıyor.
Belediye yetkilileri ve zabıta memurla rınca yapılan ankette Eski Pazar Caddesi’nin trafiğe kapatılıp kapatılma ması, araç geçişinin tek ya da çift yönlü olarak devam etmesi ve kaldırım ların mevcut haliyle kalması ya da daraltılması soruluyor. Tüm esnaf ile birebir görüşülüp anket tamamlan dıktan sonra ihtiyaç duyulan düzenlemeler hayata geçirilecek.

Başkan Sertaslan: “Hem esnafımıza hem yayalara en faydalı olacak işi yapacağız”

Konu ile ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Eski Pazar Caddesi’nin Gemlik’in ekonomik olarak en hareketli alanlarından biri olduğunu söyledi. Eski Pazar Caddesi’nde yaşanacak gelişme ve ilerlemelerin Gemlik esnafı na, Gemlik ekonomi sine katkı sağlayacağına dik kat çeken Başkan Sertaslan şöyle konuştu: 
“Daha önce çeşitli düzenlemelerin gerçekleştirildiği Eski Pazar Cadde si’nde bazı ihtiyaçlar meydana geldi ğini biliyorduk.
Caddenin tek yönlü ve geniş kaldırımlı durumu kimi esnafı mızca memnuni yetle karşılanırken kimileri ise kaldırımların daraltılarak yolun çift yönlü devam etmesini istiyor. Caddenin tamamen trafiğe kapatılmasını, sadece yayaların caddeyi kullanma sını isteyenler de var. Dolayısıyla caddede yeni bir düzenleme şart olmuş görünüyor. Tüm bunları yaparken gerçekleşe cek çalışmalardan doğrudan etkile necek esnafımızın sözünü dinlememek, görüşlerini almamak olmazdı. Belediye ekiplerimiz, caddede bulunan iki yüzü aşkın esnaf kardeşimiz ile yüz yüze tek tek görüşerek sorular soruyor ve cadde ile ilgili görüşlerini alıyor. Tüm esnafı mız ile görüştükten sonra verilen cevapları inceleyecek ve Eski Pazar Caddesi’nde arzu edilen şekilde, hem esnafımıza hem yayalarımıza en faydalı çözümleri gerçekleştireceğiz.

Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.