Marmarabirlik ortaklarından ek rekolte beyanı istedi

Marmarabirlik ortaklarından ek rekolte beyanı istedi

Marmarabirlik Yöne tim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ortaklarımız, rekol te beyanı ve azami teslimat miktarlarına ilave olarak, ihtiyaç duyulan 180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytini kooperatif lerine teslim edebilecekler. Rekolte beyan miktarını veya kooperatifçe tahsis edilen azami teslimat miktarını dolduran ortaklardan ilave olarak ana taahhüdünü geç memek üzere, tahsis edilen teslimat miktarının yüzde 30 u kadar 180-230 dane arası sofralık zeytin, tahsis edilen azami teslimat miktarının % 50 si kadar yağlık zeytin alınacaktır. Yağlık zeytin azami teslimat miktarının dışı na alınmıştır. ” şeklinde açıklama da bulundu. 
Başkan Asa, “Yapılan alımlara bakıldığında iri dane oranının 180-230 dane arasında olduğu ve bugüne kadar yapılan alımlarımızın içinde yüzde 32’sini oluş turmaktadır. Her ne kadar iri danenin olmadığı söylense de, alım oranlarına baktığımızda yüksek miktarlarda alım yapıldığını görmekteyiz.” dedi.

YOĞUN İSTEK OLDU
Yönetim Kurulu Başkan Asa, “Ortak larımızdan gelen yoğun talep üzeri ne, yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusun da, azami teslimat miktarını dolduran üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini amaçlı yoruz. Yeni uygulama kapsamında alınacak ürünlerin bedelleri kampanya sonu belirlenecek bir tarihte ödenecek tir. Ortaklarımız, ana taahhüdünü geçemeyecek şekilde teslimat haklarının yarısı kadar daha yağlık ve yüzde 30’u kadar da 180-230 dane ürün teslim edebilecek olup, yapacakları bu kapsamdaki teslimatla rı, Marmarabirlik’in fiziki imkanları doğrultusunda, yönetim kurulumuz ca ikinci bir karar alınan kadar devam edecektir. Alınan bu karar,  Marmarabirlik’in ortaklarımızın yanında olduğunun bir göstergesidir.” diye konuştu.
12 Ekim’de başla yan 2018-2019 ürün alım kampanyasını da değerlendiren Başkan Asa, bugün itibarıyla 171.7 mil yon TL karşılığında, 22 bin ton ürün alındığını kaydetti. Bu kampanya döneminde Marmarabirlik’in 52 bin ton alım planı olduğunu hatırlatan Başkan Asa, “Ortaklarımız her yıl düzenli bir şekilde teslimat yapmanın ne kadar önemli olduğunu bu kampanya dönemin de çok iyi anlamış olduklarını düşünü yoruz.” dedi Başkan Asa, ürün alımlarında sadece bu yıl değil, gelecek yılların da önemine değinerek, şunları söyledi;
GELECEGİ DE DÜŞÜNÜN
“Marmarabirlik’in geleceğini  düşün memiz gerekir. Marmarabirlik olarak satışlarımıza orantılı bir şekilde 52 bin ton ürün alım planı yapılmıştır. Eğer plansız bir şekilde ucu açık alım yapılırsa ve sadece bu yılı düşü nürsek, seneye ürün alım kampan yası döneminde büyük sıkıntı yaşa rız. Alım planının üzerinde alınacak her kg, bir sonraki yılda yapılacak kısıtlama anlamına gelecektir. Ürün alımlarına başlama dan önce bölge rekoltesi, gelen rekolte beyanları ve kooperatiflerin depo kapasitesine göre alım planı yapılmıştır. İsteye nin istediği kadar ürün vermesi mümkün değildir. Çünkü kooperatiflerimizin bölge rekoltesi 170 bin ton, gelen rekolte beyanı 70 bin 500 ton’dur. Ortakları mız takdir edeceklerdir ki, bu miktarın tamamının alınması mümkün değildir.”
Başkan Asa, “Otaklarımızın alım politikalarımızdan memnun oldukları nı, rekolte beyanını  veya azami teslimat miktarlarını doldur muş olan ortaklarımız , ‘ürünümüzü alın, bedelini de ne zaman isterseniz ödeyin’ demektedirler. Bu da, 2018-2019 ürün alım kampanyasında Marmarabirlik alım larının ne kadar önemli bir hale geldiğinin bir göstergesidir. Marmarabirlik bölgede tek alıcı konumunda kalmıştır. Bu kampanyanın çok zor olacağını birçok defa dile getirmiş tik. Yükün büyük kısmını Marmarabirlik olarak ortakları mıza destek olabilmek adına üzerimize aldık.  Ortaklarımız da, kurumun geleceği için bu zor yılda  koope ratiflerine sahip çıkarak yükün bir kısmını da kendi üzerine almalıdır.” ifadelerini kullandı.Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.