Savcılık Harun Çoban hakkında yakalama kararı çıkardı

Savcılık Harun Çoban hakkında yakalama kararı çıkardı

28 Haziran günü Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinden Konkordato kararı alan Gemlikli Çobanoğlu Hurda ve Metal Şirketi sahibi Harun Çoban hakkında Gemlik Cumhuriyet Savcısı Ömer Porgalı tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuyla yakalama kararı çıkardı.2007 yılında kurulan Çobanoğlu Hurdacılık firması Gemlik ve çevresinden topladığı hurdaları Orhangazi de bulunan Asil Çelik Fabrikası’na veren tek tedarikçi firma olarak ticari yaşamını uzun yıllar düzgün olarak sürdürmüş, milyonlarca liralık alışverişlerinde herhangi bir zaafa rastlanmadığı için Mayıs ve Haziran aylarından değişik onlarca firmadan yine çok değişik ürünleri çek karşılığı satın almış, ancak, 27 Haziran 2019 günü Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak, ödeme zorluğun da bulunduğunu belir terek, 28 Haziran günü KONKORDATO kararı çıkartmıştı.

ÇEKLER ÖDENMİYOR

Firmanın 1 Haziran gününden başlayan çeklerinin tümünün ödenmemesi ve bankaların alacaklılara firmanın Konkordato kararı aldığını bildirmesi üzerine, işletme sahibi Harun Çoban, alacaklı lara telefonlarını kapatmış, hiçbir iletişim kuramayan alacaklılar Gemlik’e gelerek, Çobanoğlu Firmasının kapısına dayanmıştı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Depolarındaki malları kaçırdığı ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla onlarca alacaklı Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına Harun Çoban’ın “Nitelikli Dolandırıcı” olduğu iddiasıyla dilekçe vere rek yakalanmasını, cezalandırılmasını ve mallarının kendilerine iade edilmesini istemişlerdi. Bu konuda çıkan haberler üzerine Harun Çoban gazetemizi arayarak sahiplerini de ölümle tehdit etmişti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesince Konkordato Komiseri olarak görevlendirilen Sedat Şen, alacaklılara depolarda yaptığı incelemeden sonra bilgi vermiş, daha sonra da yaptığı detaylı incelemeleri 8 Temmuz 2019 günü bir rapor halinde mahkeme hakimliğine sunmuştu.

KONKORDATO RAPORU ELİMİZE GEÇTİ

Şen’in mahkemeye sunduğu raporda çok geniş bir incelemenin ayrıntılarına rastlanıyor.Konkordato Komiseri Sedat Şen, firmanın merkez deposunda yaptığı incelemelerde, buralarda herhangi bir mala rastlanılmadığını, firmaya ait makine ve taşıtlarının bulunmadı ğının gördüğünü, alacak lılara kapıda bilgi verdiğini belirtti.3 Temmuz günü şirket çalışanı Günay Çalgıcı’nın ifadeleri sonucu, İznik yolundaki bir zeytin deposu ile İzmit de 2 adet depoda bazı malların depolandığı ve Cumhuriyet Savcılığınca tesbitinin yaptırılarak, Yediemine teslim edildiğini belirtti. Şen, aynı gün Harun Çoban’ın şoförü olan Günay Çalgıcı’nın, savcılığın istemi sonucu tutuklandığını, son dönemde alınan mallarının faturalarının bir kısmının firmaya getirilmediğini, 14.5.2019 tarihinden sonra önemli eksikliklerin olduğunu, Harun Çoban’a ait tüm hesap hareketlerini, döviz hesapları ile kredi hesaplarının ait hareket listesinin çıkarıldığını bildirdi.

MALLAR KAÇIRILMIŞ BANKADAKİ HESAPLAR BOŞALTILMIŞ

Konkordato Komiseri Şen raporunda; “Firma nın en önemli müşterisi olan ve konkordato projesinin başarısı için en önemli aktörü konumundaki Asil Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. firmasının ödeme günü gözetilerek en son 24. 6.2019 tarihinde hurda satışı yaptığı ve 25.6.2019 günü 1.935.750,76 TL. gelen havale ile hesap bakiyesinin kapatıldığı ve sonrası başkaca bir ticari alışveriş gerçekleşmediği tespitini yaptım.” dedi.Firmanın eski muhasebecisi Nur Bayram, fimanın tüm hisselerini Çoban’ın kardeşi Tahir Çoban’a ait olan Çoban oğlu Hurda Geridö nüşüm Tic. Ltd. ye 500 bin liraya hisselerini devrettiği, firma adının ise Nurbay Hurda Geri Dönüşüm olarak değiştirildiği, Çoban’ın Niğde deki giyim mağazasının 14.6.2019 tarihinde, 830.590,80 liraya Nurbay Hurda’ya sattığı, 27 Haziran günü bu firma Harun Çoban’a 335 bin lira, Nur Bayram tarafından bankaya yatırıldığı belirtildi.

EŞİNDEN ANLAŞMALI BOŞANDI

Bu arada Harun Çoban Bursa 3. Aile Mahkeme sinde eşi Nermin Çoban’dan anlaşmalı olarak boşandığı belirtilen raporda, “Boşan ma karşılığı 23 adet taşınmaz malın eşine tapuda devri gerçekleş tirilmiş.” denildi.Böylece, Harun Çoban’ın mal varlığında önemli ölçüde azalma yaşanmış. Raporda, “Böylece Konkordato porojesinin başarılı ola sılığı azalmış” denildi. Ayrıca, Neriman Çoban’ın 27.6.2019 günü 26 ABD 745 plakalı BMW marka 7.30 LD model lüks araç satın aldığı belirlenmiş.Konkordato Komise rinin raporunda şirket elemanı Refik Kılıç’ın 27.6.2019 günü şirketin 6 adet aracının, bir gün sonra da 8 aracının satışını yaptığı, satışla rın muhasebe kayıtla rında görülmediğini, 1 adet Mercedes Benz kamyonun 26 ile 29 Haziran tarihlerinde 17 römorkun satışının yapıldığı, Kaptanlar Enerji adlı firmaya aynı günde 5 milyon 706 bin 952 lira tutarında 10 fatura düzenlendiği, aynı firmaya 27.6.2019 günü 4 milyon 260 bin ve 4 milyon 740 bin lirayı toplamda 9 milyon lirayı nakit yatırdığı tesbit edildi. Aynı şirket tarafından 3.7.2019 günü bir milyon 167 bin 787 lira iade fatura kesildiği, iadeler firmaya yapıldığının görüldüğü rapor edildi. Bu arada değişik bankalara 3.533.898 bin lira ile, 597.565 bin lira, toplamda 951 bin 463 lira elden para yatırıldığı, 26 ve 27 Haziran günlü faturalar ile ödeme yapıldığı, ödemelerin EFT ile gerçekleştirildiği, bu durumun ‘ticaret hayatın normal akışına aykırı olduğu’ bildirildi. “Firma Kasasına girmesi gereken tutarlara ilişkin olarak firmanın kasasına herhangi bir tutar nakit tespit edilmemiştir” denilen raporda Gemlik Merkezli iki bankadan çekilen miktarın 10 mil yon 859 bin lira olduğu Refik Kılıç adına satılan araçların paralarının şirket hesabında bulun madığı görüldüğü bildirildi. Konkordato Komiserinin durumu değerlendirmesinde ise şu görüşlere yer verildi:“Harun Çoban, konkor dato davasının kabülüne ve 3 aylık geçici müddet verilmesine takiben Gemlik’ten ayrılmış, alacaklı firmalar ile görüşmekten kaçınmış, rapor tarihine kadar kendisinden haber alınmamıştır. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Savcı Ömer Porgalı tarafından mevcut durum, “Nitelikli Dolandırıcılık” kapsamında kanaat getirilmiş, bu soruştur ma kapsamında perso nel listesine göre Harun Çoban’ın makam şoförü Günay Çalgıcı tutuklanarak cezaevine gönde rilmiş, Harun Çoban’ın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.” denilerek “Netice itibariyle, yukarıda tesbit edilen hususlar neticesinde konkordato projesinin başarıya ulaşması ihtimalinin zayıflığı kanatine varılmıştır.” denildi.Harun Çoban her yerde polis ve jandarma tarafından aranıyor.Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.