GEMTAŞ’a yeni yönetim atandı

GEMTAŞ’a yeni yönetim atandı

Gemlik Belediyesi’ne ait GEMTAŞ’a yeni yönetim kurulu üyeleri atandı.
Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sert aslan, 31 Mart seçimlerinden son ra, göreve başla ması üzerine, önce Belediye Başkan yardımcılıklarına Bayram Demir ve Zeynep Akış Serintürk’ü atamış, dün de Belediyenin tica ri şirketi olan GEM TAŞ’a Belediye Meclisinin CHP’li üyeleri Mali Müşavir Galip Gür, Muhasebeci Songül Şanlı ve Mustafa Kaynatma’yı getirdi.
GEMTAŞ’ın yeni yöneticileri dün birara ya gelerek, Ticaret Kanununa göre yönetim kurulu değişikliğini Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Müdürlü ğüne tescilini yaptırdılar.
Tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla Gür, Şanlı ve Kaynatma nın GEMTAŞ taki görevleri resmen tescil edilmiş oldu.
Gemlik eski Belediye Başkanı Refik Yılmaz döneminde, ilçelerde Belediyelerde ticari işletme kurmanın yasak olmasına karşın, dışarıdan kapatılan bir şirke tin Belediyeye devrinin gerçekleşti rilmesi sonucu devri alınan şirketin adı değiştirilerek GEMTAŞ kuruldu. Belediye adına inşaatlar yapmakla görevli olan bu şirketin ilk kurucu yöneticiliğine ise AKP li Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Mimar Gülşen Uslu, Baş kan Yardımcıları Ahmet Avcı ve Vedat Büyükgölcügezli getirilmişti. Gülşen Uslu’nun Başkan ile anlaş mazlığı sonucu isti fası ile bu göreve Başkanvekili Kadir Erol atanmıştı.

GÖREVE BAŞLADILAR


Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sert aslan’ın GEMTAŞ ta yeni yönetimi belirlemesinden sonra dün Ticaret sicilinde tescil işlemleri nin tamamlanması sonrası GEMTAŞ’ın yeni yöneticileri göreve başlamış oldular.
GEMTAŞ’ın yaptığı inşaatlar belediye nin kamulaştırmalar ve takas işlemleri sırasında hak sahiplerine istemeleri halinde bu daireler verilerek para ödenmiyordu.
GEMTAŞ Cumhuri yet Mahallesi Çamlık Mevkiinde ve Çu kurbahçe Mevkiinde konutlar yapmış ve bitirmişti.

İNCELEME YAPACAĞIZ
GEMTAŞ’tan ne devraldıklarını bil mediklerini söyle yen Galip Gür, görevlilerden şirket hakkında bilgi aldıktan sonra, mali yapısını inceleyecekleri, kaç konutun ellerinde oldu ğu, kaçının ne usullerle satıldığını veya takas yapıldığını inceleyeceklerini söyledi. Gür gazetemize yaptığı açıklamada, “Eski Beledi ye Başkanı gider ayak hatta 28 Mart günü İstihdamı Arttırma projesi kap amında maaşları ve sigortaları İşkur tarafından ödenmek üzere çalışanlar aldı ğını, bunların nere lerde çalıştırıldığını öğreneceğiz.İlçe Belediyeleri ticari şirketler kuramazlar. Refik Yılmaz göreve geldikten sonra CHP li eski belediye tarafından aynı yöntemle devir aldıkları ticari şirketi kapat mış, ama kendisi başkan olunca çalışmayan bir şirketi Gemlik Belediyesi’ne devri ni yaptırarak adını değiştirmiş ve GEMTAŞ yaparak inşaatçılığa başlamışlardı. 
Usulsüz olarak belediye bütçesinden de 1 milyon lirayı şirket hesapla rına aktarmışlardı. Şirketin çalışmalarını inceleyeceğiz ve bir rapor hazırlayacağız. Gerek görülürse kamu oyuyla bunları paylaşacağız” dedi.Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.