Gemlik Sevenler Derneği kuruluyor
Gemlik Sevenler Derneği kuruluyor
Gemlik Belediyesi?nin öncülüğünde oluşturulan Kent Konseyi?nin işlevlik kazanmaması üze rine, eski Belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, siyasetçilerin de bulunduğu kişilerden oluşan Gemlik Sevenler Derneği?nin kurulması için ilk adım atıldı.
Gemlik?in sorunları ve çözüm önerileri konularında fikir alışverişinde bulunmak ve oluşturdukları önerileri yetkili makamlara götürmeyi amaçlayan Gemlik Sevenler Derneği?nin kurucuları arasında eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır, eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından Tevfik solaksubaşı, eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gazetemiz yazarı İnan Tamer, Anavatan Partisi Eski İlçe Başkanı Hasan Başaran, Emekli Bankacı Yaşar Timuroğlu, eski Siyasetçi Ali Altuntaş, Metin Ünlü ve Ahmet Hocaoğlu gibi isimler bulunu yor. Derneğin kurulmasından sonra, yapılacak çalışmalarla halktan destek ve ilgi göreceği kurucular tarafından belirtilirken, derneğin Gemlik sorunlarını çözümüne büyük katkı sağlayacağı belirtildi.
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com sitesinden 26 Nisan 2018 Perşembe tarihinde yazdırılmıştır.