Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladılar

Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladılar

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü, bütün Dünya da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, CHP Gemlik İlçe Başkanlığı, ilçemiz deki yazılı ve internet gazeteciliği yapan gazetecilere, Umurbey Sanat Cafe’de sabah kahvaltısı verdi.
Kahvaltıda konu şan CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, siyasilerin verdikleri demeç lerde Türkiye’deki basının özgür olduğunu söylediklerini belirterek; “Ama maalesef Türkiye de basın her geçen gün geriye gitmiştir. Şu anda İTT Ensti tüsü’nün yayınına göre, 157 gazeteci içeridedir. Anladı ğım kadarıyla 15 Temmuz darbesinden sonra 122 gazeteci Temmuz 2016 dan sonra içeriye atılmış, halen tutuklular. Türkiye’de basın Enstitüsü’nün izlediği gazetecilerin bir an evvel dışarıya çıkarılması, özgürlüklerine kavuşması istenmektedir. Bizim de isteğimiz bu yöndedir. Basın çalışanlarının rahatça çalışıp özgürce yazabildi ği bir ortam olmasını istiyoruz. 
Basın emekçileri durdukça hayati tehlikeler ve görev ler yapabiliyorlar. Bunların kesinlikle çalışmaları rahat bir ortam sağlan ması, hiç bir zaman çalışma ortamları kısıtlan mamalı.” dedi.
CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan ise konuşmasında şunları söyledi:
“Türkiye’de insanlar fikirlerini rahatça söyleye biliyorlar, rahatça yaşam standart larını koruyabiliyorlar. Herkes istediği gibi, dilediği serbestçe yaşayabiliyor. 
Benzer bir şey Gemlik’te hayata geçirilebilir, tekrar inşa edilebilise ayrıştırmanın, ötekileştirmenin kimsenin kimseye yararı olmadığı da herkesce malum. Bunu deneyece ğim. Bundan bütün yurttaşlarımız elbette basın men supları da payına düşeni alacaklar. Onlar da öyle umuyorum ki hayat ların en rahat, en huzurlu baskı altın da olmadıkları, kendilerini rahatça kalemlerini rahatça oynatabildikleri eleştirmeleri gerek tiğinden eleştirdik leri, övmeleri gerektiğinde övdük leri bir dönemi inşallah başlata cağız.” 

MHP YÖNETİMİ ZİYARETİMİZE GELDİ
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ve yönetim kurulu üyeleri ile Meclis üyesi Emrah Keskinden ise Dünya Çalışan Gazetesi günümüzü kutlayan ikinci siyasi parti grubu oldu. Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutlayan Özcanbaz, “Basının olmadığı yerde demokrasi olmaz” dedi.
Özcanbaz, yerel seçimler için süreci beklediklerini, gelişmeleri izlediklerini belirterek, CHP ile İYİ Parti’nin Gemlik’te ittifak kurduklarını belirterek, şunları söyledi:
“Biz, yerel seçimler üzerine bir şey konuşmuyoruz. Bu süreci tamamen Genel merkezimiz yönetiyor. Bize verilecek emir ile süreçte yer alaca ğız. Ancak, Gemlik’te kurulan Millet İttifakı sonucu büyük olasılıkla Cumhur İttifakı da kurulacaktır. Bu durum hafta soru na kadar en geç Salı gününe kadar belli olacaktır. İlçemize hayırlı olacağını düşünü yoruz.” dedi.

AKP LİLER ÇİÇEK GETİRDİ
İlçedeki yazılı ve görsel medya çalı şanlarını ziyaret eden bir kurum da AKP Gemlik İlçe Başkanlığı oldu.
AKP İlçe Başkan yardımcısı Ferhat Doğan, Teşkilat Başkanı Alparslan İlgin, Tanıtım ve Medya Başkanı Tevfik Yılmaz, Halkla İlişkiler Başkanı Meryem Aydın, Nihat Aydın, gazetemizi ziyaret ederek, Sorumlu Müdürümüz Kadri Güler ile görüşe rek, çalışan gazeteciler gününü kutlayarak, çiçek armağan ettiler. 

SAADET’TEN ZİYARET
Gazetemizi ziyaret eden bir grupta Saadet Partisi Kadın Kolları oldu. 
Kadın Kolu Başka nı Aynur Uzun, çalışan gazeteciler günümüzü kutladı.  Uzun, bilgiye ulaşmanın kolay olduğu, fakat doğru bilgiyi bulmanın zorlaştığı günümüzde basın mensuplarının büyük özveri ile çalıştıklarını belirterek, “Bu nedenle hak ve adaletin tesisi için kaleminizden dökülen her bir sözcügün bizim için değeri oldukça büyüktür. Bu kutsal vazifenizde bizlerin desteği sizlerle olacaktır. Ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerine dayalı, düşünce ve ifade hürriyetinin ilke edinildiği, basın mensupla rının görevini özgürcü gerçekleş tirebildiği; örgütlen me ve sendika laşma haklarını mümkün kılan bir ortamı ivedilikle sağlanması gerekmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekono mik ve sosyo ekonomik sıkıntıların bir an önce sona erdiği, siyasi kutuplaşmalardan uzak, barışın ve huzurun ve refahın tesis edildiği ve siz gazetecilerin evrensel basın ilkelerinde tarafsız ve etik kurallara bağlı olarak mesleklerinizi icra edebilecekleri bir iletişim ortamına ulaşmak ortak beklentimizdir. Bir ülkede basın ne kadar özgürse, o ülke o kadar hür şartlarda yönetiliyor” dedi. 
Gazetemizi daha sonra Gemlik Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Fehmi Arslan, Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Türe ile Ahmet Gazi Memiş gazetemizi ziyaret ederek, günümüzü kutladılar. 

Ayrıca, birçok kurum ve kuruluşlar gazetemizi arayarak, çalışan gazeteciler günümüzü kutladılar. 
Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.