Gemlik Görükle otoyoluna akıl almaz zam

Gemlik Görükle otoyoluna akıl almaz zam

2019 yılının zamlı tarifelerinden biri olan Gebze - İzmir Otobanı ve köprülere yapılan zamlar vatandaşı çileden çıkaracak düzeyde yüksek tutuldu.
Yılın son günü Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açık lamada, “İşçilik ve malzeme fiyatların daki artışlar ve ba kım-işletme maliye tindeki yükselmeler ve 2017’deki tahmini ÜFE oranı da göz önüne alınarak, duyulan gereklilik üzerine ücretli hiz met veren otoyollarda 3 Ocak 2016’ dan beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol ücretleri ortalama yüzde 15, Bo ğaz köprüleri geçiş oranı ise ortalama yüzde 48 oranında arttırılmıştır.  
Motosikletler 6. Sınıf HGS abonesi olmak şartıyla 1. Sınıf ücre tin yarısı ile otoyol ve Boğaz Köprüsü ücret toplama istas yonlarından geçiş yapmaya devam edecektir. Buna göre oto yollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 lira, en uzak mesafe ücreti 20 lira  Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 lira olarak belirlenmiştir" 
denildi. 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yap-işlet-devret sözleşmesi gereği İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprü ücretlerinin yüzde 20 oranında arttırıldığı belirtildi. 
Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprü sü’nde otomobil geçiş ücretleri 11.95 lira oldu.
Tarife şöyle: 
Birinci sınıf araçlar 11.95 lira, ikinci sınıf araçlar 15.90 lira, üçüncü sınıf araçlar 29.50 lira, dördüncü sınıf araçlar 74.95 lira, beşinci sınıf araçlar 93.20 lira, altıncı sınıf araçlar 8.35 lira Karayolları Genel Müdürlüğü’ nden İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nun Gebze-Orhangazi kesimi ve Osmanga zi Köprüsü ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle: 
"Yap-işlet-devret uygulama sözleş mesi gereği uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol ve otoyol geçiş ücretleri ortalama yüzde 20 ora nında arttırılmış, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 26 oranında indiril miştir. Buna göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 65.65 lira olarak belirlen miştir.” 
Gemlik Görükle arası büyük zamlı yeni tarifeye göre Gemlik’ten otoyola giren bir araç 2018 yılında 5.25 lira öderken, bundan sonra 15.25 lira ödeyecek. 
Zammın yüzde 200 oranında yükseltilmesi araç sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı. 
Gemlik – Görükle arası yeni otoyol ücretleri ise şu şekilde;
Aralığı 3.20’den Küçük 2 Akslı Araç : 15,75
Aks Aralığı 3.20’den Küçük 2 Akslı Araç : 25.05
Yere Değen Aks Sayısı 3 Olan Veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam  Aks Sayısı 3 Olan Araç: 29.75
Yere değen aks sayı sı 4 veya 5 olan veya çektiği araç ile birlikte yere  değen toplam aks sayısı 4 veya 5 olan araç: 39.45
Yere değen aks sayısı  6, 7, 8  ve daha fazla olan araç 49.80 Motosiklet 10.75             
Gemlik – Osmangazi Köprüsü dahil fiyatlandırma ise şu şekilde; 
Aks Aralığı 3.20’den Küçük 2 Akslı Araç : 121,95 TL Köprü Ücreti:103,05 TL + Otoyol Ücreti:18,90 lira
Aks Aralığı 3.20’den Küçük 2 Akslı Araç : 195,10 TL Köprü Ücreti:164,85 TL + Otoyol Ücreti: 30,25 lira
Yere Değen Aks Sayısı 3 Olan Veya Çektiği Araç İle Birlikte Yere Değen Toplam  Aks Sayısı 3 Olan Araç: 231,65 TL Köprü Ücreti:195,75 TL + Otoyol Ücreti:35,90 TL
Yere değen aks sayısı 4 veya 5 olan veya çektiği araç ile birlikte yere  değen toplam aks sayısı 4 veya 5 olan araç: 307,30 TL Köprü Ücreti:259,65 TL + Otoyol Ücreti:47,65 TL
Yere değen aks sayısı  6, 7, 8  ve daha fazla olan araç 387,75 TL Köprü Ücreti:327,65 TL + Otoyol Ücreti:60,10 TL
Motosiklet 85,40 TL Köprü Ücreti:72,15 TL + Otoyol Ücreti:13,25 TL
 Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.